Thứ tư,  29/11/2023

Giải phóng mặt bằng khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại

LSO-Ngày 16/4/2010, UBND phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với các ban, ngành chức năng của thành phố tổ chức giải phóng mặt bằng dự án chỉnh trang, phát triển và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại với diện tích 2,5 ha.Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên các hộ nằm trong diện phải di dời đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định của nhà nước, tạo điều kiện cho các ban, ngành chức năng thực thi nhiệm vụ, san lấp và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.Giải phóng mặt bằng dự án chỉnh trang, phát triển và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh...

LSO-Ngày 16/4/2010, UBND phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với các ban, ngành chức năng của thành phố tổ chức giải phóng mặt bằng dự án chỉnh trang, phát triển và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại với diện tích 2,5 ha.
Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên các hộ nằm trong diện phải di dời đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định của nhà nước, tạo điều kiện cho các ban, ngành chức năng thực thi nhiệm vụ, san lấp và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Giải phóng mặt bằng dự án chỉnh trang, phát triển và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại.

Minh Thảo