Chủ nhật,  24/09/2023

Bình Gia- 25% hộ gia đình có chuồng trại và hố xí hợp vệ sinh

LSO-Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có nguồn vốn của chương trình 112 hỗ trợ cho các gia đình nghèo thuộc các xã thụ hưởng chương trình 135 giai đoạn 2, nhân dân các dân tộc Bình Gia đã và đang triển khai việc xây dựng hố xí hợp vệ sinh và di dời chuồng trại gia súc ra khỏi nơi người ở.Tính đến hết quý I-2010, trong tổng số 12.032 hộ trên địa bàn, đã có 11.547 hố xí, trong đó có 3.050 hố xí hợp vệ sinh và với tổng số 9.673 chuồng trại đã có 2258 chuồng trại hợp vệ sinh.Tuy vậy, tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh mới đạt 26,4% và chuồng trại hợp vệ sinh mới đạt 23,3%; thậm chí có xã chưa có hộ dân nào làm được công trình nào đạt tiêu chuẩn, cụ thể như Tân Hòa, Vĩnh Yên; ngay các xã khu vực thuận lợi cũng chưa có được tỷ lệ cao như xã Tô Hiệu mới có 60%, xã Hoàng Văn Thụ có 47,7% hố xí hợp vệ sinh.Bình Gia có 14 xã ĐBKK và 2 xã có thôn vùng 3 được thụ hưởng chương...

LSO-Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó có nguồn vốn của chương trình 112 hỗ trợ cho các gia đình nghèo thuộc các xã thụ hưởng chương trình 135 giai đoạn 2, nhân dân các dân tộc Bình Gia đã và đang triển khai việc xây dựng hố xí hợp vệ sinh và di dời chuồng trại gia súc ra khỏi nơi người ở.
Tính đến hết quý I-2010, trong tổng số 12.032 hộ trên địa bàn, đã có 11.547 hố xí, trong đó có 3.050 hố xí hợp vệ sinh và với tổng số 9.673 chuồng trại đã có 2258 chuồng trại hợp vệ sinh.
Tuy vậy, tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh mới đạt 26,4% và chuồng trại hợp vệ sinh mới đạt 23,3%; thậm chí có xã chưa có hộ dân nào làm được công trình nào đạt tiêu chuẩn, cụ thể như Tân Hòa, Vĩnh Yên; ngay các xã khu vực thuận lợi cũng chưa có được tỷ lệ cao như xã Tô Hiệu mới có 60%, xã Hoàng Văn Thụ có 47,7% hố xí hợp vệ sinh.
Bình Gia có 14 xã ĐBKK và 2 xã có thôn vùng 3 được thụ hưởng chương trình 135 giai đoạn 2 với tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Với chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/ hộ nghèo thuộc các xã này, cần quan tâm tuyên truyền sâu để các hộ đăng ký xây dựng. Đây là sự quan tâm đặc biệt của nhà nước với công tác vệ sinh môi trường nông thôn nên địa phương không thể bỏ lỡ.

MH