Thứ năm,  06/10/2022

Hội thảo khoa học lịch sử biên niên công tác dân vận Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

LSO-Sáng ngày 14/4/2010, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử biên niên công tác dân vận Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 1980- 2010.Tham dự buổi hội thảo có trên 20 đồng chí là cán bộ lãnh đạo Ban Dân vận của Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện Ban Dân vận các huyện, thành phố và cán bộ đang công tác tại Ban Dân vận tỉnh ủy. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2010), Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch biên soạn lịch sử truyền thông công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 1980-2010. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thành lập ban chỉ đạo, ban biên tập và tiến hành các bước sưu tầm, khai thác tổng hợp tư liệu, biên soạn biên niên những sự kiện lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ. Buổi hội thảo đã xác định, từ khi có Quyết định số 53-QĐ/TU ngày 23/5/1981, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thành lập Ban Dân vận...

LSO-Sáng ngày 14/4/2010, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử biên niên công tác dân vận Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 1980- 2010.
Tham dự buổi hội thảo có trên 20 đồng chí là cán bộ lãnh đạo Ban Dân vận của Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện Ban Dân vận các huyện, thành phố và cán bộ đang công tác tại Ban Dân vận tỉnh ủy.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2010), Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch biên soạn lịch sử truyền thông công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 1980-2010. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thành lập ban chỉ đạo, ban biên tập và tiến hành các bước sưu tầm, khai thác tổng hợp tư liệu, biên soạn biên niên những sự kiện lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ. Buổi hội thảo đã xác định, từ khi có Quyết định số 53-QĐ/TU ngày 23/5/1981, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thành lập Ban Dân vận Tỉnh uỷ, trải qua 30 năm, ban đã có 7 đồng chí được Đảng giao trọng trách giữ chức vụ trưởng ban và nhiều phó ban. Hội thảo đã thu thập được nhiều ý kiến quý báu về quá trình hoạt động công tác dân vận qua mỗi thời kỳ, để bổ sung hoàn thiện cuốn lịch sử thuyền thống công tác dân vận của Đảng bộ.

Phan Cầu