Thứ bảy,  24/02/2024

CCB Chi Lăng với phong trào xóa đói, giảm nghèo

LSO-Cùng với việc củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, trong những năm qua Hội CCB huyện Chi Lăng còn đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.Nông dân thành phố Lạng Sơn chăm sóc ngô vụ xuân Ảnh: M.V.HHội CCB huyện Chi Lăng hiện có tổng số 2.826 hội viên/2.759 hộ hội viên (HV), sinh hoạt ở 25 đơn vị hội cơ sở, trong đó có 21 hội cơ sở xã, thị trấn và 4 hội cơ quan, doanh nghiệp. Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện và hội cấp trên, sự phối hợp, động viên của các tổ chức đoàn thể, các cấp hội và HV CCB trong toàn huyện đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương đề ra. Ngoài việc thường xuyên củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức hội từ huyện đến xã, thị trấn, khối cơ quan, doanh nghiệp, Ban chấp hành Huyện hội xác định việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phát...

LSO-Cùng với việc củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, trong những năm qua Hội CCB huyện Chi Lăng còn đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Nông dân thành phố Lạng Sơn chăm sóc ngô vụ xuân

Ảnh: M.V.H

Hội CCB huyện Chi Lăng hiện có tổng số 2.826 hội viên/2.759 hộ hội viên (HV), sinh hoạt ở 25 đơn vị hội cơ sở, trong đó có 21 hội cơ sở xã, thị trấn và 4 hội cơ quan, doanh nghiệp. Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện và hội cấp trên, sự phối hợp, động viên của các tổ chức đoàn thể, các cấp hội và HV CCB trong toàn huyện đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương đề ra. Ngoài việc thường xuyên củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức hội từ huyện đến xã, thị trấn, khối cơ quan, doanh nghiệp, Ban chấp hành Huyện hội xác định việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh và phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế gia đình HV là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hằng năm BCH Huyện hội đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp hội động viên HV phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Với ý thức tự lực, dựa vào tiềm năng thế mạnh của gia đình và địa phương, về đất đai, ao hồ, vốn vay, nhiều HV đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, mạnh dạn lập dự án vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Các cấp hội còn tích cực vận động những hộ cán bộ, HV có điều kiện kinh tế giúp đỡ các HV có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, bằng vốn, ngày công lao động, kinh nghiệm sản xuất…
Để HV có vốn, có kiến thức sản xuất, kinh doanh, các cấp hội còn chủ động tổ chức và mời cán bộ khuyến nông đến hướng dẫn kỹ thuật về gieo trồng, chăn nuôi cho HV. Các cơ sở hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 1.375 hộ HV vay với tổng dư nợ đến nay là 14.750 triệu đồng. Số HV được vay vốn đều quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trong đó có 95 mô hình sản xuất, kinh doanh cho thu nhập khá. Đến nay 100% chi hội đều xây dựng được quỹ hội với tổng số tiền là 193.219.500 đồng, bình quân 69.000 đồng/1 HV. Số quỹ trên đã cho 202 lượt HV nghèo vay đầu tư vào sản xuất, kinh doanh với lãi suất thấp. Năm 2009 toàn Hội xoá được 55 hộ HV CCB nghèo, đến nay còn 155 hộ nghèo, chiếm 5,6% trong tổng số HV; có 55 hộ giàu, chiếm 2%; 855 hộ khá chiếm 31%; 1.686 hộ trung bình, chiếm 61%; xoá được 8 nhà dột nát, hiện toàn hội còn 1 nhà dột nát. Cùng với nhiệm vụ XĐGN, trong dịp ra quân đầu xuân 2010 toàn hội đã trồng được gần 11.000 cây ăn quả các loại và trên 22.500 cây lấy gỗ.
Để phong trào phát triển KT của HV đi vào chiều sâu, Hội CCB huyện Chi Lăng tiếp tục phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi trong cán bộ HV. Tập trung vận động các HV có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, tạo thêm việc làm cho con em HV, con cháu trong gia đình. Tiếp tục huy động sự đóng góp, giúp đỡ về vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh… phấn đấu đến hết năm 2010 toàn hội không còn nhà dột nát, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3%, số hộ khá và giàu nhiều hơn.

Thanh Đàn