Thứ tư,  29/11/2023

Phát động quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

LSO-Hưởng ứng Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, ngày 12/4/2010 Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã có Công văn số 160/CV-BVĐ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tinh thần đoàn kết "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của toàn xã hội.Ban vận động Quỹ đã kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công chức, viên chức, người lao động... tham gia ủng hộ bằng tiền mặt trên tinh thần tự nguyện với khả năng cao nhất. Theo đó có 3 cách để ủng hộ Quỹ:+ Đối với tỉnh: Số tiền ủng hộ nộp trực tiếp vào tài khoản Quỹ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn, số tài khoản của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Lạng Sơn: 942-07-00-00007 , hoặc nộp trực...

LSO-Hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, ngày 12/4/2010 Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã có Công văn số 160/CV-BVĐ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tinh thần đoàn kết “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của toàn xã hội.
Ban vận động Quỹ đã kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công chức, viên chức, người lao động… tham gia ủng hộ bằng tiền mặt trên tinh thần tự nguyện với khả năng cao nhất.
Theo đó có 3 cách để ủng hộ Quỹ:
+ Đối với tỉnh: Số tiền ủng hộ nộp trực tiếp vào tài khoản Quỹ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn, số tài khoản của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Lạng Sơn: 942-07-00-00007 , hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
+ Đối với cấp huyện và thành phố nộp ủng hộ tại tài khoản Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, thành phố, hoặc ủng hộ tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố.
+ Đối với cấp xã, phường, thị trấn ủng hộ tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các xã, phường, thị trấn.
Thời gian ủng hộ Quỹ từ ngày 30/4 đến 30/5/2010.

Thân Thị Thanh