Thứ tư,  29/11/2023

Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và Lao

LSO-Ngày 19/4/2010, Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn đã tổ chức buổi truyền thông lồng ghép chương trình phòng, chống HIV/AIDS và lao cho toàn thể học sinh trường THPT Việt Bắc. Chị Dương Thúy Hồng tuyên truyền viên của TT y tế phường Đông Kinh đang phổ biến kiến thức, giáo dục học sinh phòng, chống HIV/AIDS và Lao.Với nội dung thông tin, giáo dục truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng, cung cấp thêm kiến thức về đại dịch HIV/AIDS để con người tự bảo vệ bản thân, thực hành an toàn và giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, buổi tuyên truyền đã thu hút sự chú ý của hơn 2000 học sinh trong trường. Theo kế hoạch chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại 14 trường THCS, THPT và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố, cho đến hết ngày 20/5/2010. Thông qua chương trình này, học sinh sẽ có thêm kiến thức để bảo vệ bản thân và có thể tự tin trở thành những tuyên truyền viên phổ biến kiến thức rộng rãi đến cộng đồng dân...

LSO-Ngày 19/4/2010, Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn đã tổ chức buổi truyền thông lồng ghép chương trình phòng, chống HIV/AIDS và lao cho toàn thể học sinh trường THPT Việt Bắc.
Chị Dương Thúy Hồng tuyên truyền viên của TT y tế phường Đông Kinh đang phổ biến kiến thức, giáo dục học sinh phòng, chống HIV/AIDS và Lao.
Với nội dung thông tin, giáo dục truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng, cung cấp thêm kiến thức về đại dịch HIV/AIDS để con người tự bảo vệ bản thân, thực hành an toàn và giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, buổi tuyên truyền đã thu hút sự chú ý của hơn 2000 học sinh trong trường. Theo kế hoạch chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại 14 trường THCS, THPT và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố, cho đến hết ngày 20/5/2010.
Thông qua chương trình này, học sinh sẽ có thêm kiến thức để bảo vệ bản thân và có thể tự tin trở thành những tuyên truyền viên phổ biến kiến thức rộng rãi đến cộng đồng dân cư.

Ngọc Hiếu