Thứ năm,  29/09/2022

LĐLĐ thành phố Lạng Sơn: Tổng kết thi đua điển hình tiên tiến CNVCLĐ

LSO-Ngày 20/4/2010, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua điển hình tiên tiến CNVCLĐ 5 năm 2006-2010.Trong 5 năm qua, công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ của thành phố luôn được sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh và cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp. Các phong trào thi đua yêu nước như: lao động giỏi với năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Kết quả, có hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen...

LSO-Ngày 20/4/2010, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua điển hình tiên tiến CNVCLĐ 5 năm 2006-2010.
Trong 5 năm qua, công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ của thành phố luôn được sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh và cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp. Các phong trào thi đua yêu nước như: lao động giỏi với năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Kết quả, có hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đức Anh