Thứ ba,  29/11/2022

HĐND tỉnh giám sát tại Công ty cổ phần XNK và Công ty cổ phần Giống cây trồng

LSO- Ngày 20/4/2010, Đoàn giám sát Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Công ty cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp Nhà nước từ sau sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa.Ngay sau khi cổ phần hóa, các công ty đã sớm ổn định tổ chức, nhân sự, duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo đời sống cho người lao động và có những đóng góp thiết thực cho ngân sách địa phương. Chủ động tiếp cận cơ chế, chính sách nhà nước có hiệu quả. Nhân dịp này, các đơn vị đã kiến nghị: tỉnh quan tâm xử lý dứt điểm những vướng mắc để công ty nhận được chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất số 2, Phai Vệ, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh;...

LSO- Ngày 20/4/2010, Đoàn giám sát Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Công ty cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp Nhà nước từ sau sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa.
Ngay sau khi cổ phần hóa, các công ty đã sớm ổn định tổ chức, nhân sự, duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo đời sống cho người lao động và có những đóng góp thiết thực cho ngân sách địa phương. Chủ động tiếp cận cơ chế, chính sách nhà nước có hiệu quả. Nhân dịp này, các đơn vị đã kiến nghị: tỉnh quan tâm xử lý dứt điểm những vướng mắc để công ty nhận được chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất số 2, Phai Vệ, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế…
Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Tô Hùng Khoa, trưởng đoàn đề nghị: Công ty cần nghiên cứu, tìm giải pháp phát huy hiệu quả những tài sản hiện có; khắc phục những khó khăn, vướng mắc để phát triển kinh doanh, nhất là lĩnh vực nhà hàng, khách sạn; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Chủ động hơn trong việc khai thác, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu về giống của nhân dân; quan tâm xây dựng mạng lưới tiêu thụ đảm bảo uy tín trên thị trường…

Trịnh Kim Phượng