Thứ hai,  05/12/2022

Cao Lộc tiến tới tổng kết 10 năm thực hiện phong trào XDĐSVH

LSO-Cùng với các địa bàn khác trong toàn tỉnh, huyện Cao Lộc cũng đang khẩn trương tiến hành các bước cần thiết theo quy định để tiến tới hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) (2000 - 2010)…Theo thông tin từ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cao Lộc – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phong trào (PT) huyện, hiện nay Ban Chỉ đạo PT của huyện đã có thông báo cụ thể lịch biểu thời gian các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện PT “TDĐKXDĐSVH”. Theo kế hoạch, hội nghị tổng kết của các xã, thị trấn sẽ xong trước ngày 30/4/2010. Hội nghị của cấp huyện xong trước ngày 30/6/2010. Đợt tổng kết 10 năm thực hiện PT “TDĐKXDĐSVH” (2000 – 2010) này sẽ là dịp để đánh giá tình hình thực hiện PT trong thời gian qua, thấy rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện PT giai đoạn mới (2011...

LSO-Cùng với các địa bàn khác trong toàn tỉnh, huyện Cao Lộc cũng đang khẩn trương tiến hành các bước cần thiết theo quy định để tiến tới hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) (2000 – 2010)…
Theo thông tin từ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cao Lộc – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phong trào (PT) huyện, hiện nay Ban Chỉ đạo PT của huyện đã có thông báo cụ thể lịch biểu thời gian các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện PT “TDĐKXDĐSVH”. Theo kế hoạch, hội nghị tổng kết của các xã, thị trấn sẽ xong trước ngày 30/4/2010. Hội nghị của cấp huyện xong trước ngày 30/6/2010. Đợt tổng kết 10 năm thực hiện PT “TDĐKXDĐSVH” (2000 – 2010) này sẽ là dịp để đánh giá tình hình thực hiện PT trong thời gian qua, thấy rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện PT giai đoạn mới (2011 – 2015); tổng kết lý luận và thực tiễn, khẳng định những nội dung đã thống nhất, làm rõ những nội dung còn vướng mắc trong việc thực hiện PT…

Múa sư tử – nét đẹp bản sắc ngày xuân.
Có thể thấy rằng, PT “TDĐKXDĐSVH” là một PT lớn được tổ chức triển khai sâu rộng trong các cấp, ngành, địa phương, nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Bởi lẽ, các nội dung của PT rất thiết thực, gần gũi với đời sống thường ngày của mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, mỗi cơ quan, đơn vị,… nên khi PT được triển khai đã ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp. Từ PT đã tạo ra những hiệu quả xã hội to lớn như, tăng tính đoàn kết cộng đồng, mọi người quan tâm giúp đỡ, tương trợ, động viên nhau cùng vươn lên xóa đói, giảm nghèo; quan tâm giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa của gia đình, quê hương, đất nước, dân tộc, xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa… Do đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đã ngày càng nâng lên, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Ông Nguyễn Trọng Quyền, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cao Lộc cho biết, sau khi đã có kế hoạch và thông báo lịch biểu tổ chức hội nghị cho các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo PT huyện cũng sẽ có kế hoạch bố trí thời gian để xuống kiểm tra, đôn đốc, xem xét tiến độ chuẩn bị công tác tổ chức hội nghị tại các xã, thị trấn trên địa bàn để ngày diễn ra được trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo đúng tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức. Như vậy có thể thấy rằng, để tiến tới Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện PT “TDĐKXDĐSVH” ở cấp huyện thì Cao Lộc đã xây dựng được những chương trình, kế hoạch cụ thể để có sự chủ động cho ngày hội nghị diễn ra chính thức.

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo PT huyện, sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng chuyên môn, việc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện PT “TDĐKXDĐSVH” (2000 – 2010) của huyện Cao Lộc năm 2010 sẽ đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch, đạt được mục đích đề ra trong hội nghị.

Hoàng Thịnh