Thứ tư,  07/12/2022

Đào tạo về an toàn bức xạ trong chẩn đoán X quang y tế

LSO-Trong 2 ngày 24-25/4/2010, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã phối hợp với Cục An toàn bức xạ (ATBX) và hạt nhân tổ chức lớp đào tạo về ATBX trong chẩn đoán X quang y tế nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cơ sở trong việc đảm bảo ATBX theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử.Lãnh đạo Sở KH&CN khai mạc lớp đào tạo về ATBX.Dự lớp tập huấn có lãnh đạo, trưởng, phó phòng; trưởng các bộ phận chuyên môn thuộc Sở KH&CN và 37 học viên là cán bộ phụ trách, nhân viên bức xạ trong các cơ sở X quang y tế trên địa bàn tỉnh.Học viên đã được giảng viên là cán bộ Cục ATBX và hạt nhân truyền đạt những kiến thức: Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về ATBX; Nguyên lý làm việc của máy X quang và các vấn đề ATBX liên quan; TCVN 6561:1999 ATBX tại các sơ sở X quang y tế; Bảo vệ đối với các nguy hiểm...

LSO-Trong 2 ngày 24-25/4/2010, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã phối hợp với Cục An toàn bức xạ (ATBX) và hạt nhân tổ chức lớp đào tạo về ATBX trong chẩn đoán X quang y tế nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cơ sở trong việc đảm bảo ATBX theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử.
Lãnh đạo Sở KH&CN khai mạc lớp đào tạo về ATBX.
Dự lớp tập huấn có lãnh đạo, trưởng, phó phòng; trưởng các bộ phận chuyên môn thuộc Sở KH&CN và 37 học viên là cán bộ phụ trách, nhân viên bức xạ trong các cơ sở X quang y tế trên địa bàn tỉnh.
Học viên đã được giảng viên là cán bộ Cục ATBX và hạt nhân truyền đạt những kiến thức: Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về ATBX; Nguyên lý làm việc của máy X quang và các vấn đề ATBX liên quan; TCVN 6561:1999 ATBX tại các sơ sở X quang y tế; Bảo vệ đối với các nguy hiểm chiếu ngoài; Kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp; ATBX trong X quang chẩn đoán y tế; Bảo vệ phụ nữ có thai trong chụp ảnh X quang; Chương trình quản lý ATBX cho một cơ sở…
Tiếp đó, lớp học đã thảo luận, giải đáp những thắc mắc mà các học viên thường gặp phải trong những tình huống cụ thể. Kết thúc lớp đào tạo, các học viên làm bài thi, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ.

Minh Thảo