Thứ ba,  29/11/2022

Khai mạc thực tế sáng tác Mỹ thuật năm 2010

LSO-Sáng ngày 26/4/2010, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức lễ phát động thực tế sáng tác chuyên ngành Mỹ thuật năm 2010. Đến tham dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh và các hội viên chuyên ngành Mỹ thuật. Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh; 80 năm ngày thành lập Đảng; 1000 năm Thăng Long-Hà Nội…cùng với đó tỉnh cũng diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; 70 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn, 60 năm giải phóng Lạng Sơn…với những sự kiện trên, cùng với thực tế sáng tác sẽ là tư liệu quý để cho đội ngũ văn nghệ sĩ khai thác hình thành những tác phẩm phản ánh kịp thời những chuyển biến tích cực về cuộc sống, con người Xứ Lạng trong thời đại...

LSO-Sáng ngày 26/4/2010, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức lễ phát động thực tế sáng tác chuyên ngành Mỹ thuật năm 2010. Đến tham dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh và các hội viên chuyên ngành Mỹ thuật.
Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như: Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh; 80 năm ngày thành lập Đảng; 1000 năm Thăng Long-Hà Nội…cùng với đó tỉnh cũng diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; 70 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn, 60 năm giải phóng Lạng Sơn…với những sự kiện trên, cùng với thực tế sáng tác sẽ là tư liệu quý để cho đội ngũ văn nghệ sĩ khai thác hình thành những tác phẩm phản ánh kịp thời những chuyển biến tích cực về cuộc sống, con người Xứ Lạng trong thời đại mới.

Thanh Sơn