Thứ bảy,  03/12/2022

Xã Thạch Đạn với phong trào thi đua yêu nước

LSO-Là một xã biên giới, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc luôn phát huy được sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội ngày càng phát triển.Là xã vùng sâu, Thanh Đạn có 598 hộ dân, 2.836 nhân khẩu gồm 3 dân tộc là: Tày, Nùng, Kinh cùng chung sống; dân trí chưa cao; tỷ lệ hộ nghèo năm 2006 - 2009 chiếm trên 40%. Từ khi Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” được ban hành, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ cùng các tổ chức thành viên và nhân dân trên địa bàn xã đã triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước một cách hiệu quả, tạo ra những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội và an ninh...

LSO-Là một xã biên giới, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc luôn phát huy được sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế-xã hội ngày càng phát triển.
Là xã vùng sâu, Thanh Đạn có 598 hộ dân, 2.836 nhân khẩu gồm 3 dân tộc là: Tày, Nùng, Kinh cùng chung sống; dân trí chưa cao; tỷ lệ hộ nghèo năm 2006 – 2009 chiếm trên 40%. Từ khi Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” được ban hành, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ cùng các tổ chức thành viên và nhân dân trên địa bàn xã đã triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước một cách hiệu quả, tạo ra những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội và an ninh quốc phòng.

Mở đường giao thông về xã Thạch Đạn.
Để phát huy được sức mạnh tổng hợp vào thực hiện phong trào, ngay từ đầu mỗi năm, cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch thi đua, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện, tạo ra không khí thi đua sôi nổi thu hút được các ban, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Là xã có tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao, do đó, cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Với đặc thù kinh tế chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp nên phong trào ra quân đầu xuân làm thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn được chú trọng thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Các hộ gia đình chủ động, tích cực đóng góp tiền của, công sức lao động xây dựng đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp với giá trị hàng chục triệu đồng/năm. Hiện xã có đường giao thông đi lại được bốn mùa đến các thôn bản, rất thuận tiện cho các hoạt động sản xuất như cung ứng vận chuyển phân bón, vật tư, giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ gia đình. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng năng suất lao động được người dân triển khai tích cực. Cụ thể như mô hình trồng cây dẻ Trùng Khánh của nhiều hộ gia đình thôn Bản Cưởm… Tận dụng quỹ đất các hộ gia đình trên địa bàn xã tích cực tham gia trồng rừng, tính đến hết năm 2009 độ che phủ đạt 53% diện tích đất lâm nghiệp của địa phương. Lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm. Trong công tác giáo dục, phong trào “Dạy tốt học tốt” và cuộc vận động hai không được triển khai đồng bộ đến cán bộ giáo viên, học sinh và cộng đồng, do đó chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, ở hai cấp tiểu học và THCS hàng năm đạt tỷ lệ chuyển lớp từ 95 đến 98% vượt so với mặt bằng chung của huyện.
Việc cấp ủy, chính quyền quan tâm, nghiêm túc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Năm 2009 kinh tế xã tiếp tục đạt mức tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người đạt 3,5 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách địa bàn tăng, năm sau cao hơn năm trước. 8/8 thôn có điện lưới quốc gia với tỷ lệ hộ được dùng điện đạt 97%, 98% hộ được nghe đài tiếng nói Việt Nam, 80,4% được xem truyền hình, 75% hộ dùng nước hợp vệ sinh, toàn xã có 291/598 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào vì an ninh Tổ quốc được duy trì, quốc phòng luôn được củng cố. Công tác thi đua khen thưởng được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng thực hiện, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để nhân rộng.

Với những thành quả đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ, chính quyền tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Cùng với lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần, công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó chú trọng tuyên truyền, hướng người dân khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh của địa phương phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi.

Thanh Sơn