Thứ năm,  08/12/2022

Thành phố Lạng Sơn: Quan tâm thực hiện công tác đảm bảo chất lượng VSATTP

LSO-Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của cả tỉnh, mật độ dân cư đông đúc, tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, bếp ăn tập thể. Hiện nay, toàn thành phố có trên 960 cơ sở kinh doanh, phục vụ ăn uống. Trong đó, có 24 cơ sở chế biến, 404 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 510 cơ sở dịch vụ ăn uống, 26 bếp ăn tập thể và 112 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Xác định được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo CLVSATTP.Hàng năm, thành phố đều kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Năm 2009, các ban, ngành chức năng đã tổ chức truyền thông lưu động trên đường phố và các chợ đầu mối được 6 buổi. Truyền thông lồng ghép tại các xã, phường được 128 buổi với 4.088 người tham dự....

LSO-Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của cả tỉnh, mật độ dân cư đông đúc, tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, bếp ăn tập thể. Hiện nay, toàn thành phố có trên 960 cơ sở kinh doanh, phục vụ ăn uống.
Trong đó, có 24 cơ sở chế biến, 404 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 510 cơ sở dịch vụ ăn uống, 26 bếp ăn tập thể và 112 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Xác định được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo CLVSATTP.
Hàng năm, thành phố đều kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Năm 2009, các ban, ngành chức năng đã tổ chức truyền thông lưu động trên đường phố và các chợ đầu mối được 6 buổi. Truyền thông lồng ghép tại các xã, phường được 128 buổi với 4.088 người tham dự. Treo trên 20 băng rôn, khẩu hiệu; trên 30 áp phích, tranh ảnh; phát 1.996 tờ rơi, tờ gấp. Tập huấn kiến thức chuyên môn VSATTP cho những người sản xuất kinh doanh được 8 buổi với trên 300 người tham dự. Trạm thú y đã tổ chức tập huấn về các biện pháp an toàn sinh học cho những người làm ở cơ sở giết mổ, kinh doanh, buôn bán gia súc, gia cầm; đồng thời, phối hợp với Phòng Kinh tế và UBND các xã, phường chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện tiêu trùng, khử độc chuồng trại, đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi. Vì vậy, ý thức của người chăn nuôi, các hộ chế biến, kinh doanh thực phẩm đã được nâng lên rõ rệt.

Mỗi người hãy là nhà tiêu dùng thông thái để bảo vệ sức khỏe bản thân và toàn xã hội.
Bên cạnh đó, thành phố còn tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra. Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP đã tham mưu cho UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố và chỉ đạo UBND các xã, phường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp xã, phường. Kết quả, trong năm 2009, tuyến xã đã kiểm tra được 589 lượt cơ sở, trong đó có 155 cơ sở vi phạm. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã kiểm tra, thanh tra được 375 cơ sở, phát hiện 95 cơ sở vi phạm, xử phạt 47.900.000đồng, đồng thời, hướng dẫn các cơ sở thực hiện theo đúng quy định của nhà nước về VSATTP. Đoàn kiểm tra thú y diện rộng thành phố đã kiểm tra 112 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, xử phạt vi phạm hành chính 11 triệu đồng, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, bắt giữ, xử lý tiêu huỷ gia súc, gia cầm và các sản phẩm nhập lậu không đủ tiêu chuẩn, gồm: gà thịt: 35.058kg; thịt động vật, các sản phẩm động vật: 8.356kg; trâu bò mắc bệnh truyền nhiễm 500 con…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đảm bảo CLVSATTP trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại như: ý thức chấp hành quy định về VSATTP của một số cơ sở chưa cao, bản thân một bộ phận người tiêu dùng hiểu biết về kiến thức VSATTP còn hạn chế. Số cơ sở vi phạm, cố tình không thực hiện những quy định của nhà nước về VSATTP còn chiếm tỷ lệ cao như: không khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động tham gia sản xuất chế biến thực phẩm; còn sử dụng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng; không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh…

Đảm bảo CLVSATTP đang là mối quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, thành phố Lạng Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền. Huy động các ngành, các cấp tham gia truyền thông trên tất cả các khâu từ sản xuất, phân phối đến tiêu dùng. Thường xuyên thanh, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, là những người tiêu dùng thông thái, góp phần tẩy chay hàng hoá không đảm bảo CLVSATTP, bảo vệ sức khoẻ của chính bản thân mình và toàn xã hội.

Minh Thảo