Thứ tư,  07/12/2022

Phường Chi Lăng: 5 năm thực hiện được 21 dự án bê tông hóa đường giao thông

LSO-Để góp phần làm cho phố phường ngày càng xanh - sạch - đẹp, nâng cao đời sống cho nhân dân, trong 5 năm giai đoạn 2005 - 2010, phường Chi Lăng đã thực hiện được 21 dự án bê tông hóa đường giao thông ngõ phố có chiều dài 2,8 km theo phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm" với số vốn đầu tư là 1.643.384.000 đồng. Trong đó, đầu tư từ ngân sách trên 543 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng của 8 đường ngõ với tổng trị giá trên 150 triệu đồng, góp phần làm đẹp khu phố, gắn chặt tình cảm của người dân sinh sống trong khu dân cư, tạo nên sức sống mới, mang lại sự văn minh cho phố phường trên địa bàn thành phố....

LSO-Để góp phần làm cho phố phường ngày càng xanh – sạch – đẹp, nâng cao đời sống cho nhân dân, trong 5 năm giai đoạn 2005 – 2010, phường Chi Lăng đã thực hiện được 21 dự án bê tông hóa đường giao thông ngõ phố có chiều dài 2,8 km theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” với số vốn đầu tư là 1.643.384.000 đồng.
Trong đó, đầu tư từ ngân sách trên 543 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng của 8 đường ngõ với tổng trị giá trên 150 triệu đồng, góp phần làm đẹp khu phố, gắn chặt tình cảm của người dân sinh sống trong khu dân cư, tạo nên sức sống mới, mang lại sự văn minh cho phố phường trên địa bàn thành phố.

Thanh Hòa