Thứ ba,  29/11/2022

Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và VSMT: Góp phần xây dựng nông thôn mới

LSO-Đến hết năm 2009, 70% dân số nông thôn Lạng Sơn được sử dụng nước sạch. Kết quả này không chỉ góp phần giúp Lạng Sơn đạt được mục tiêu hàng năm của Chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường (NS & VSMT) mà quan trọng hơn, nó còn góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khoẻ và tạo diện mạo mới cho nông thôn miền núi.Được triển khai từ năm 1999, trong hơn chục năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia về NS & VSMT nông thôn đã đầu tư xây dựng 163 công trình nước sạch tập trung tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh. Nhân dân xã vùng cao Mông Ân (Bình Gia) được sử dụng nước sạch từ Chương trình 135 của Chính phủ - Ảnh: Thanh LuyệnTính đến hết năm 2009, Lạng Sơn có 402.400 người dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 70% dân số nông thôn, trong đó 35% được dùng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Hiện nay, toàn tỉnh có 727 giếng khoan, 27.850 giếng đào, 1.940 bể...

LSO-Đến hết năm 2009, 70% dân số nông thôn Lạng Sơn được sử dụng nước sạch. Kết quả này không chỉ góp phần giúp Lạng Sơn đạt được mục tiêu hàng năm của Chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường (NS & VSMT) mà quan trọng hơn, nó còn góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khoẻ và tạo diện mạo mới cho nông thôn miền núi.

Được triển khai từ năm 1999, trong hơn chục năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia về NS & VSMT nông thôn đã đầu tư xây dựng 163 công trình nước sạch tập trung tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhân dân xã vùng cao Mông Ân (Bình Gia) được sử dụng nước sạch từ Chương trình 135 của Chính phủ – Ảnh: Thanh Luyện
Tính đến hết năm 2009, Lạng Sơn có 402.400 người dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 70% dân số nông thôn, trong đó 35% được dùng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Hiện nay, toàn tỉnh có 727 giếng khoan, 27.850 giếng đào, 1.940 bể chứa nước, 494 công trình cấp nước hệ tập trung và 4.117 máng, ống dẫn nhỏ. Đối với các công trình công cộng, theo thống kê, hiện có 115/207 trụ sở UBND xã, 15/80 chợ có công trình nước. Cùng với nguồn vốn 134, 135, 120… và tài trợ của các tổ chức nước ngoài, chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần đáng kể vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống và sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là đồng bào các xã khó khăn. Song song với đầu tư xây dựng, Chương trình mục tiêu quốc gia về NS&VSMT còn chú trọng các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao kiến thức cho cộng đồng. Chỉ tính riêng năm 2009, Chương trình đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 30 công trình hệ tự chảy, tổ chức 61 lớp tập huấn cấp thôn, xã cho 61 xã về công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước và VSMT với trên 3.000 người tham dự. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao một bước nhận thức của chính quyền các cấp và nhân dân nông thôn trong việc sử dụng nước sạch, tạo điều kiện cho việc thu hút vốn đầu tư để thực hiện chương trình.
Mặc dù đã đạt những kết quả tích cực, song việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về NS&VSMT ở Lạng Sơn vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Theo ông Trần Hoành Sơn-Giám đốc Trung tâm NS&VSMT nông thôn thì cho tới nay, nguồn vốn chương trình chủ yếu vẫn dựa vào ngân sách Nhà nước, việc huy động đóng góp trong nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thời gian tới chương trình sẽ phải thực hiện ở những địa bàn khó hơn về cả điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế – xã hội thì việc huy động nguồn lực sẽ là cả một vấn đề. Bên cạnh đó, nhiều năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia mới chỉ chủ yếu đầu tư cho xây dựng công trình cấp nước chứ chưa coi trọng và dành sự đầu tư đúng mức cho công tác vệ sinh môi trường.
Cũng phải nói thêm rằng, trong những công trình cấp nước được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, một số công trình tính bền vững chưa cao, số lượng, chất lượng nước bị giảm sút. Trong khi đó, việc quản lý, khai thác các công trình sau đầu tư còn kém do sự thiếu ý thức của một bộ phận dân cư. Qua theo dõi của trung tâm, có những công trình cấp nước được xây dựng từ năm 1999 đến nay vẫn phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn như công trình tại xã Hưng Vũ (Bắc Sơn), tuy nhiên cũng có không ít công trình đã xuống cấp, thậm chí hư hỏng, ngừng hoạt động.

Cấp nước sinh hoạt và VSMT nông thôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm và xác định là một bộ phận trong chính sách phát triển nông thôn. Theo kế hoạch, trong năm 2010, Chương trình mục tiêu quốc gia về NS&VSMT nông thôn sẽ xây dựng 39 công trình cấp nước hệ tập trung và 1.165 công trình cấp nước tự chảy, góp phần nâng tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch lên 75%. Đi đôi với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng công trình cấp nước thì công tác truyền thông, giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề nước sạch cũng như ý thức bảo vệ, quản lý các công trình sẽ là giải pháp quan trọng để hoàn thành mục tiêu này.

Bảo Vy