Thứ năm,  08/12/2022

Biểu diễn văn nghệ chào mừng 35 năm ngày giải phóng miền Nam

LSO-Tối ngày 29/4/2010, tại khuôn viên cạnh Trung tâm Văn hoá - Thông tin tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam ( 30/4/1975 - 30/4/2010) và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Chương trình đã có hàng trăm diễn viên của đoàn Nghệ thuật Lạng Sơn và các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn thành phố biểu diễn với những màn hát múa đặc sắc, ca ngượi Đảng, Bác Hồ kính yêu, truyền thống của quân và dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.Buổi biểu diễn đã thu hút đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đến xem, cổ...

LSO-Tối ngày 29/4/2010, tại khuôn viên cạnh Trung tâm Văn hoá – Thông tin tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam ( 30/4/1975 – 30/4/2010) và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Chương trình đã có hàng trăm diễn viên của đoàn Nghệ thuật Lạng Sơn và các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn thành phố biểu diễn với những màn hát múa đặc sắc, ca ngượi Đảng, Bác Hồ kính yêu, truyền thống của quân và dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Buổi biểu diễn đã thu hút đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đến xem, cổ vũ.

La Nam