Thứ tư,  07/12/2022

VIB và PVC ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngân hàng Quốc tế (VIB) và Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Theo đó, PVC cam kết sẽ sử dụng các dịch vụ tài chính do VIB cung cấp, bao gồm các sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân với mức giá và phí ưu đãi, hợp lý như: Thu - chi hộ, Chuyển tiền trong nước và quốc tế, Tín dụng ngắn hạn, Bảo lãnh thanh toán, cho vay tiêu dùng, trả lương qua thẻ... PVC cũng cam kết giới thiệu cho sáu công ty thành viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ do VIB cung cấp.Hai bên còn tăng cường hợp tác trong việc trao đổi thông tin và cùng tham gia cơ hội đầu tư. PVC và VIB sẽ cùng tạo điều kiện cho mỗi bên tham gia dự án đầu tư, thành lập hay mua lại các công ty con/công ty thành viên của mỗi bên. Tại lễ ký, VIB và PVC đã ký thêm một hợp đồng tín dụng, VIB sẽ cho PVC vay tín chấp khoản tiền một trăm tỷ đồng trong vòng 12 tháng để...

Ngân hàng Quốc tế (VIB) và Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Theo đó, PVC cam kết sẽ sử dụng các dịch vụ tài chính do VIB cung cấp, bao gồm các sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân với mức giá và phí ưu đãi, hợp lý như: Thu – chi hộ, Chuyển tiền trong nước và quốc tế, Tín dụng ngắn hạn, Bảo lãnh thanh toán, cho vay tiêu dùng, trả lương qua thẻ… PVC cũng cam kết giới thiệu cho sáu công ty thành viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ do VIB cung cấp.

Hai bên còn tăng cường hợp tác trong việc trao đổi thông tin và cùng tham gia cơ hội đầu tư. PVC và VIB sẽ cùng tạo điều kiện cho mỗi bên tham gia dự án đầu tư, thành lập hay mua lại các công ty con/công ty thành viên của mỗi bên. Tại lễ ký, VIB và PVC đã ký thêm một hợp đồng tín dụng, VIB sẽ cho PVC vay tín chấp khoản tiền một trăm tỷ đồng trong vòng 12 tháng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Theo Nhandan