Thứ bảy,  03/12/2022

Từ năm 2011, sử dụng gạch không nung loại nhẹ để xây nhà cao tầng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 567/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung (VLXKN) đến năm 2020 với mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng loại vật liệu này thay thế gạch đất sét nung, đạt tỷ lệ từ 20 đến 25% vào năm 2015 và từ 30 đến 40% vào năm 2020.Từ năm 2011, các công trình nhà cao tầng (từ chín tầng trở lên) sử dụng ít nhất 30% VLXKN loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây. Việc phát triển sản xuất và sử dụng VLXKN để thay thế gạch đất sét nung có tác dụng tiết kiệm đất nông nghiệp, giảm thiểu khí phát thải gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội.Chính phủ quy định các dự án chế tạo thiết bị sản xuất VLXKN nhẹ và sản xuất gạch xi-măng - cốt liệu, công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên, ngoài các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi và hỗ trợ khác theo quy định hiện hành...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 567/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung (VLXKN) đến năm 2020 với mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng loại vật liệu này thay thế gạch đất sét nung, đạt tỷ lệ từ 20 đến 25% vào năm 2015 và từ 30 đến 40% vào năm 2020.

Từ năm 2011, các công trình nhà cao tầng (từ chín tầng trở lên) sử dụng ít nhất 30% VLXKN loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây. Việc phát triển sản xuất và sử dụng VLXKN để thay thế gạch đất sét nung có tác dụng tiết kiệm đất nông nghiệp, giảm thiểu khí phát thải gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội.

Chính phủ quy định các dự án chế tạo thiết bị sản xuất VLXKN nhẹ và sản xuất gạch xi-măng – cốt liệu, công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên, ngoài các chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi và hỗ trợ khác theo quy định hiện hành còn được hưởng ưu đãi như đối với các dự án thuộc chương trình cơ khí trọng điểm.
Theo Nhandan