Thứ hai,  05/12/2022

Tiếp tục triển khai giai đoạn 1 hầm đường bộ qua đèo Cả

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 586/TTg-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Bộ Giao thông vận tải tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1A, theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) và BT (xây dựng - chuyển giao)Bộ Giao thông vận tải lưu ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về năng lực của nhà đầu tư và cơ chế vốn hoàn trả cho phần vốn huy động theo hình thức hợp đồng BT, bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 586/TTg-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Bộ Giao thông vận tải tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1A, theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) và BT (xây dựng – chuyển giao)

Bộ Giao thông vận tải lưu ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về năng lực của nhà đầu tư và cơ chế vốn hoàn trả cho phần vốn huy động theo hình thức hợp đồng BT, bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án.
Theo Nhandan