Thứ bảy,  03/12/2022

Tổng công ty Ðiện lực miền trung đẩy nhanh tiến độ cung ứng điện cho nông thôn, miền núi

Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) (trước đây là Công ty Điện lực 3) xác định đưa điện lưới quốc gia về nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng.Đến nay, EVNCPC đã thực hiện thành công dự án năng lượng nông thôn I (REI), dùng vốn vay Ngân hàng Thế giới có tổng vốn đầu tư hơn 767 tỷ đồng, đưa điện về 249 xã và cụm xã, cấp điện cho hơn 65 nghìn hộ đồng bào mười tỉnh miền trung - Tây Nguyên. Để thể hiện được mục tiêu này, các đơn vị đã xây dựng 4.918 km đường dây trung - hạ áp, 1.360 trạm biến áp tổng dung lượng 53.209 kVA. Đây là dự án có quy mô lớn được triển khai hầu hết các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, điều kiện địa hình thi công núi cao cách trở, phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt thủ tục đầu tư của tổ chức cho vay.Tuy nhiên, chỉ trong vòng ba năm từ 2001-2004, toàn bộ dự án đã hoàn thành, bảo đảm kế hoạch đề ra, được EVN, Ngân hàng Thế giới đánh giá...
Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) (trước đây là Công ty Điện lực 3) xác định đưa điện lưới quốc gia về nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Đến nay, EVNCPC đã thực hiện thành công dự án năng lượng nông thôn I (REI), dùng vốn vay Ngân hàng Thế giới có tổng vốn đầu tư hơn 767 tỷ đồng, đưa điện về 249 xã và cụm xã, cấp điện cho hơn 65 nghìn hộ đồng bào mười tỉnh miền trung – Tây Nguyên. Để thể hiện được mục tiêu này, các đơn vị đã xây dựng 4.918 km đường dây trung – hạ áp, 1.360 trạm biến áp tổng dung lượng 53.209 kVA. Đây là dự án có quy mô lớn được triển khai hầu hết các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, điều kiện địa hình thi công núi cao cách trở, phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt thủ tục đầu tư của tổ chức cho vay.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng ba năm từ 2001-2004, toàn bộ dự án đã hoàn thành, bảo đảm kế hoạch đề ra, được EVN, Ngân hàng Thế giới đánh giá cao. Các công trình đưa điện về các xã đặc biệt khó khăn sử dụng vốn tự có của ngành được triển khai đúng kế hoạch được giao. Đến nay, EVNCPC đã quản lý cung ứng điện với 99,2% số xã đã có điện, 95% số hộ nông thôn, miền núi có điện.

Hiện nay, công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ một số dự án lớn khác nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đưa điện đến 100% số xã, thôn của địa bàn miền trung – Tây Nguyên như: Dự án năng lượng nông thôn II (REII) phần trung áp có tổng vốn đầu tư gần 440 tỷ đồng, thực hiện ở 241 xã thuộc các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, thời gian thực hiện 2005-2011. Đến nay đã hoàn thành đóng điện 121 xã. Đặc biệt, đang tích cực triển khai dự án cấp điện cho 852 thôn, buôn bốn tỉnh Tây Nguyên từ vốn ngân sách và của ngành điện để cấp điện cho 70.600 hộ dân với tổng vốn đầu tư 1.122 tỷ đồng.

Định hướng đầu tư trực tiếp các dự án thủy điện vừa và nhỏ, còn đối với những dự án lớn, tổng công ty sẽ góp vốn đầu tư. Đây là chiến lược đầu tư phù hợp quy mô của đơn vị, bảo đảm hiệu quả của nguồn vốn đầu tư.

* Tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình trợ giúp hộ nghèo các gia đình chính sách về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và triển khai kế hoạch trợ giúp nhà ở giai đoạn 2 cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Để đẩy nhanh tiến độ đến ngày 30-9-2010 sẽ hoàn thành Chương trình trợ giúp mức trợ giúp hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về xây dựng nhà ở, các địa phương đưa ra một số chủ trương như: linh hoạt trong các tiêu chí về điều kiện để được trợ giúp, giãn tiến độ thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo cấp tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trợ giúp và hoàn thành chương trình này vào ngày 30-9-2010 (sớm hơn một năm so với yêu cầu của Chính phủ). Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm về quá trình thực hiện, bảo đảm đúng quy trình, đúng đối tượng. Nếu có kiến nghị của người dân về đầu tư không đúng đối tượng, không đúng mức quy định sẽ xử lý nghiêm cán bộ từ cấp trưởng thôn cho đến cấp huyện.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trợ giúp hộ nghèo và các gia đình chính sách về nhà ở tỉnh Bắc Ninh: toàn tỉnh có 1.854 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần trợ giúp về nhà ở. Trong đó, nhóm 1: 1.584 hộ nghèo ở khu vực nông thôn và đô thị; nhóm 2: 270 gia đình có công với cách mạng và nạn nhân chất độc da cam. Tỉnh Bắc Ninh đưa ra phương án trợ giúp là 30 triệu đồng/hộ (riêng nhóm 1 do đã được trợ giúp nên mức bổ sung là 15 triệu đồng/hộ), tổng kinh phí trợ giúp 1.854 hộ là 31,86 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 5-4-2010, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách trợ giúp về nhà tại các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện trợ giúp được 148 hộ theo quyết dịnh trợ giúp đợt 1.
Theo Nhandan