Thứ bảy,  03/12/2022

55 ngày đêm di chuyển dân nước rút ra khỏi vùng ngập ở Sơn La

Sáng 4-5, tại thị trấn Phiêng Lanh (Quỳnh Nhai), UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch 55 ngày đêm di chuyển dân nước rút ra khỏi vùng ngập lòng hồ dự án thủy điện Sơn La.Tỉnh Sơn La đã mở chiến dịch 55 ngày đêm di chuyển dân nước rút, bắt đầu từ ngày 10-12-2009 đến 3-2-2010. Sau thời điểm trên, vẫn còn 402 hộ chưa di chuyển. Đến ngày 15-4-2010, toàn tỉnh đã di chuyển toàn bộ 1.378 hộ ra khỏi vùng ngập, trong đó có 315 hộ di chuyển tạm. Như vậy, sau hơn sáu năm bắt đầu di chuyển những hộ dân đầu tiên khỏi cốt ngập 140 m, phục vụ khởi công xây dựng nhà máy, đến nay tỉnh Sơn La đã di chuyển toàn bộ 8.584 hộ/8.584 hộ dân ra khỏi vùng ngập dự án thủy điện Sơn La.Tổng kết chiến dịch 55 ngày đêm di chuyển dân nước rút khỏi vùng ngập, UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen 11 tập thể, 83 cá nhân và 10 hộ gia đình có thành tích trong chiến...

Sáng 4-5, tại thị trấn Phiêng Lanh (Quỳnh Nhai), UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch 55 ngày đêm di chuyển dân nước rút ra khỏi vùng ngập lòng hồ dự án thủy điện Sơn La.

Tỉnh Sơn La đã mở chiến dịch 55 ngày đêm di chuyển dân nước rút, bắt đầu từ ngày 10-12-2009 đến 3-2-2010. Sau thời điểm trên, vẫn còn 402 hộ chưa di chuyển. Đến ngày 15-4-2010, toàn tỉnh đã di chuyển toàn bộ 1.378 hộ ra khỏi vùng ngập, trong đó có 315 hộ di chuyển tạm. Như vậy, sau hơn sáu năm bắt đầu di chuyển những hộ dân đầu tiên khỏi cốt ngập 140 m, phục vụ khởi công xây dựng nhà máy, đến nay tỉnh Sơn La đã di chuyển toàn bộ 8.584 hộ/8.584 hộ dân ra khỏi vùng ngập dự án thủy điện Sơn La.

Tổng kết chiến dịch 55 ngày đêm di chuyển dân nước rút khỏi vùng ngập, UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen 11 tập thể, 83 cá nhân và 10 hộ gia đình có thành tích trong chiến dịch.
Theo Nhandan