Thứ năm,  08/12/2022

Cao Lộc: Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

LSO-Nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, trong 4 ngày, từ ngày 4-7/5/2010, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho trên 80 học viên là cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn.Học viên vừa học lý thuyết vừa thực hành trên máy.Tại lớp tập huấn, các học viên vừa học lý thuyết, vừa thực hành những kiến thức về: Công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước; Thực hiện cơ chế một cửa (lĩnh vực cấp phép kinh doanh, chứng thực, hộ tịch, cấp giấy CNQSDĐ; Kỹ năng sử dụng mạng Internet, mạng...

LSO-Nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, trong 4 ngày, từ ngày 4-7/5/2010, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho trên 80 học viên là cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; công chức chuyên môn thuộc UBND các xã, thị trấn.
Học viên vừa học lý thuyết vừa thực hành trên máy.
Tại lớp tập huấn, các học viên vừa học lý thuyết, vừa thực hành những kiến thức về: Công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước; Thực hiện cơ chế một cửa (lĩnh vực cấp phép kinh doanh, chứng thực, hộ tịch, cấp giấy CNQSDĐ; Kỹ năng sử dụng mạng Internet, mạng eOffice…

Đức Anh