Thứ bảy,  03/12/2022

Hoàn thành lai dắt đốt hầm thứ ba công trình hầm dìm Thủ Thiêm

Sáng 5-5, từ bể đúc Nhơn Trạch (Đồng Nai), đoàn tàu lai dắt đốt hầm thứ ba đã về khu vực hầm dìm Thủ Thiêm (quận 1, TP Hồ Chí Minh).Trong suốt bốn giờ đoàn lai dắt đã không gặp bất cứ sự cố nào, đến 12 giờ, đốt hầm thứ ba đã về đến đích an toàn, sớm hơn so với đốt thứ hai 10 phút. Ngày 6-5, đốt hầm thứ ba sẽ được dìm xuống để kết nối với đốt hầm thứ hai. Theo các đơn vị thi công, vị trí dìm đốt hầm thứ 3 là sâu nhất của sông Sài Gòn, dự báo thao tác sẽ gặp khó khăn hơn do gặp thời điểm triều cường tháng 3, mực nước sông dâng cao hơn ngày...

Sáng 5-5, từ bể đúc Nhơn Trạch (Đồng Nai), đoàn tàu lai dắt đốt hầm thứ ba đã về khu vực hầm dìm Thủ Thiêm (quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Trong suốt bốn giờ đoàn lai dắt đã không gặp bất cứ sự cố nào, đến 12 giờ, đốt hầm thứ ba đã về đến đích an toàn, sớm hơn so với đốt thứ hai 10 phút. Ngày 6-5, đốt hầm thứ ba sẽ được dìm xuống để kết nối với đốt hầm thứ hai. Theo các đơn vị thi công, vị trí dìm đốt hầm thứ 3 là sâu nhất của sông Sài Gòn, dự báo thao tác sẽ gặp khó khăn hơn do gặp thời điểm triều cường tháng 3, mực nước sông dâng cao hơn ngày thường.
Theo Nhandan