Thứ bảy,  03/12/2022

Toàn tỉnh có 70% số xã phường lành mạnh, không có TNXH

LSO-Trong 5 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ, phòng chống ma túy, các địa phương đã huy động các nguồn lực của cộng đồng tham gia tích cực vào công tác phòng chống TNXH, nhất là phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn khác; giảm phát sinh người nghiện; giảm số người nhiễm HIV/AIDS so với những năm trước, góp phần chuyển hóa các địa bàn phức tạp về TNXH.Cùng với việc tăng cường giáo dục quản lý thanh thiếu niên, công tác quản lý, chữa trị và phục hồi cho người nghiện ma túy luôn được quan tâm. Tính đến hết năm 2009 đã tổ chức cai nghiện cho 917 người, trong đó có 260 người cai nghiện tại cộng đồng. Việc quản lý kiểm tra cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác được các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thực hiện chặt chẽ; vì vậy đã hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng mại dâm.Với các hoạt động đồng bộ, Quý I năm 2010, toàn tỉnh đã có 158 xã, phường đạt tiêu...

LSO-Trong 5 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ, phòng chống ma túy, các địa phương đã huy động các nguồn lực của cộng đồng tham gia tích cực vào công tác phòng chống TNXH, nhất là phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn khác; giảm phát sinh người nghiện; giảm số người nhiễm HIV/AIDS so với những năm trước, góp phần chuyển hóa các địa bàn phức tạp về TNXH.
Cùng với việc tăng cường giáo dục quản lý thanh thiếu niên, công tác quản lý, chữa trị và phục hồi cho người nghiện ma túy luôn được quan tâm. Tính đến hết năm 2009 đã tổ chức cai nghiện cho 917 người, trong đó có 260 người cai nghiện tại cộng đồng. Việc quản lý kiểm tra cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác được các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thực hiện chặt chẽ; vì vậy đã hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng mại dâm.
Với các hoạt động đồng bộ, Quý I năm 2010, toàn tỉnh đã có 158 xã, phường đạt tiêu chí xã, phường lành mạnh không có TNXH, chiếm 70% tổng số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

MH