Thứ tư,  07/12/2022

Thực hiện tổng kết 10 năm phong trào "TDĐKXDĐSVH" chỉ có 56,6% xã, phường, thị trấn đúng tiến độ

LSO-Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 20/01/2010 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (2000-2010), tính đến thời điểm ngày 4/5/2010, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn mới có 128/226 (đạt 56,6%) xã, phường, thị trấn tổ chức được hội nghị theo đúng tiến độ đề ra. Trong đó, tiêu biểu có 2 huyện là Hữu Lũng, Cao Lộc có 100% xã, thị trấn tổ chức xong hội nghị, các cơ sở còn lại triển khai chậm và rất lúng túng. Hiện nay, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị cấp huyện, thành phố. Có 2 huyện là Văn Lãng và Bình Gia dự kiến tổ chức hội nghị vào cuối tháng 5/2010, các huyện, thành phố còn lại dự kiến tổ chức hội nghị trong tháng 6 năm...

LSO-Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 20/01/2010 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (2000-2010), tính đến thời điểm ngày 4/5/2010, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn mới có 128/226 (đạt 56,6%) xã, phường, thị trấn tổ chức được hội nghị theo đúng tiến độ đề ra.
Trong đó, tiêu biểu có 2 huyện là Hữu Lũng, Cao Lộc có 100% xã, thị trấn tổ chức xong hội nghị, các cơ sở còn lại triển khai chậm và rất lúng túng. Hiện nay, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị cấp huyện, thành phố. Có 2 huyện là Văn Lãng và Bình Gia dự kiến tổ chức hội nghị vào cuối tháng 5/2010, các huyện, thành phố còn lại dự kiến tổ chức hội nghị trong tháng 6 năm 2010.

MC