Thứ năm,  08/12/2022

Cao Lộc tập huấn nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho tuyến xã

LSO-Trong hai ngày 6 - 7 tháng 5 năm 2010, Trung tâm y tế huyện Cao Lộc đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho các cán bộ y tế cơ sở tuyến xã. Tại qua lớp học, các học viên đã đư­ợc phổ biến về các quy chế làm việc tại các trạm y tế cơ sở; cách phòng chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện; cách khai thác triệu chứng, chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp. Bên cạnh đó, các học viên cũng đ­ược h­ướng dẫn về cách lập biểu mẫu, làm hoá đơn thu viện phí và quản lý chứng từ quyết toán trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở....

LSO-Trong hai ngày 6 – 7 tháng 5 năm 2010, Trung tâm y tế huyện Cao Lộc đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho các cán bộ y tế cơ sở tuyến xã.
Tại qua lớp học, các học viên đã đư­ợc phổ biến về các quy chế làm việc tại các trạm y tế cơ sở; cách phòng chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện; cách khai thác triệu chứng, chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp. Bên cạnh đó, các học viên cũng đ­ược h­ướng dẫn về cách lập biểu mẫu, làm hoá đơn thu viện phí và quản lý chứng từ quyết toán trong quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở.

Hoàn Hảo