Thứ bảy,  03/12/2022

Chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 38 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142 ngày 27-10-2008 về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.Theo đó, sửa đổi, thay thế điểm a Điều 1 như sau:"a- Những người đang hưởng chế độ hưu trí (trừ số cán bộ xã đang hưởng chế độ hưu trí), chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng".Bổ sung Điều 2a sau Điều 2 như sau: "Điều 2a.1-Thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30-4-1975 trở về trước, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, sau đó công tác ở xã, phường, thị trấn:a- Những người có dưới 20 năm công tác trong quân đội, sau đó công tác ở xã, phường, thị trấn, đã nghỉ việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc chế độ hưu trí được hưởng chế độ trợ cấp một lần;b- Những người có từ đủ 15 năm - dưới...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 38 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142 ngày 27-10-2008 về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Theo đó, sửa đổi, thay thế điểm a Điều 1 như sau:

“a- Những người đang hưởng chế độ hưu trí (trừ số cán bộ xã đang hưởng chế độ hưu trí), chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng”.

Bổ sung Điều 2a sau Điều 2 như sau:

“Điều 2a.

1-Thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30-4-1975 trở về trước, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, sau đó công tác ở xã, phường, thị trấn:

a- Những người có dưới 20 năm công tác trong quân đội, sau đó công tác ở xã, phường, thị trấn, đã nghỉ việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc chế độ hưu trí được hưởng chế độ trợ cấp một lần;

b- Những người có từ đủ 15 năm – dưới 20 năm công tác trong quân đội, hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 152/ 2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, được thực hiện chế độ trợ cấp một lần; nếu không đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí quy định tại Nghị định nêu trên được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng;

c- Những người có dưới 15 năm công tác trong quân đội, hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, được hưởng chế độ trợ cấp một lần&#39&#39.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7-2010.
Theo Nhandan