Thứ tư,  07/12/2022

Xuất xưởng máy phát điện tua-bin gió đầu tiên

Ngày 10-5, tại Hải Phòng, Tập đoàn GE (Hoa Kỳ) chính thức xuất xưởng những chiếc máy phát điện tua-bin gió đầu tiên do Nhà máy GE Energy tại Khu công nghiệp Nô-mu-ra Hải Phòng sản xuất.Đây là những chiếc máy được xuất khẩu vào đầu năm 2010, sau gần một năm khởi công xây dựng nhà máy với vốn đầu tư hơn 60 triệu USD.Tại đây, GE sẽ sản xuất linh kiện cung cấp cho các nhà máy sản xuất và dịch vụ của GE trên toàn cầu để cấu thành các sản phẩm hoàn thiện. Nhà máy này thu hút khoảng 400 lao động, sản xuất khoảng 10 nghìn tấn sản phẩm mỗi...

Ngày 10-5, tại Hải Phòng, Tập đoàn GE (Hoa Kỳ) chính thức xuất xưởng những chiếc máy phát điện tua-bin gió đầu tiên do Nhà máy GE Energy tại Khu công nghiệp Nô-mu-ra Hải Phòng sản xuất.

Đây là những chiếc máy được xuất khẩu vào đầu năm 2010, sau gần một năm khởi công xây dựng nhà máy với vốn đầu tư hơn 60 triệu USD.

Tại đây, GE sẽ sản xuất linh kiện cung cấp cho các nhà máy sản xuất và dịch vụ của GE trên toàn cầu để cấu thành các sản phẩm hoàn thiện. Nhà máy này thu hút khoảng 400 lao động, sản xuất khoảng 10 nghìn tấn sản phẩm mỗi năm.
Theo Nhandan