Thứ năm,  08/12/2022

Tăng mức phạt vi phạm Pháp luật lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm Pháp luật lao động, có hiệu lực từ ngày 25-6, thay thế Nghị định số 113/2004/NĐ-CP.Quy định theo hướng tăng mức phạt, trường hợp tổ chức, cá nhân có một trong những hành vi: không trả hoặc trả không đầy đủ tiền trợ cấp mất việc làm cho người lao động; thu phí giới thiệu việc làm cao hơn mức quy định... sẽ bị phạt tiền từ 200 nghìn đồng đến 30 triệu đồng. Đặc biệt, trường hợp người sử dụng lao động khấu trừ tiền lương của người lao động nhưng không cho người lao động biết lý do hoặc khấu trừ quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động; không trả đủ tiền lương cho người lao động trong những trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động... sẽ bị phạt mức cao nhất đến 30 triệu đồng, gấp ba lần so với quy định cũ.Ngoài ra, mức phạt cũng sẽ tăng từ 1-5 triệu đồng lên 2-10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm Pháp luật lao động, có hiệu lực từ ngày 25-6, thay thế Nghị định số 113/2004/NĐ-CP.

Quy định theo hướng tăng mức phạt, trường hợp tổ chức, cá nhân có một trong những hành vi: không trả hoặc trả không đầy đủ tiền trợ cấp mất việc làm cho người lao động; thu phí giới thiệu việc làm cao hơn mức quy định… sẽ bị phạt tiền từ 200 nghìn đồng đến 30 triệu đồng. Đặc biệt, trường hợp người sử dụng lao động khấu trừ tiền lương của người lao động nhưng không cho người lao động biết lý do hoặc khấu trừ quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động; không trả đủ tiền lương cho người lao động trong những trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động… sẽ bị phạt mức cao nhất đến 30 triệu đồng, gấp ba lần so với quy định cũ.

Ngoài ra, mức phạt cũng sẽ tăng từ 1-5 triệu đồng lên 2-10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong những hành vi: không trả lương đầy đủ, đúng thời hạn cho người lao động; trả chậm lương nhưng không đền bù; không trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ việc để điều trị vì tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Tăng mức phạt đối với người lao động có hành vi tham gia đình công sau khi có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của Thủ tướng Chính phủ hoặc có hành vi làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản doanh nghiệp… sẽ bị phạt từ 300 nghìn đồng đến hai triệu đồng. Mức phạt từ 10-20 triệu đồng được tăng lên thành 15-30 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi cản trở việc thực hiện quyền đình công hoặc kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình công hay hành vi trù dập, trả thù đối với người lao động tham gia đình công, người lãnh đạo đình công.
Theo Nhandan