Thứ năm,  08/12/2022

Xã Quảng Lạc thành phố Lạng Sơn đoàn kết xây dựng đời sống mới

LSO-Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhân dân xã đã làm được nhiều đường giao thông thôn xóm khang trang sạch đẹp như đường Phai Cải, Nà Quần, Cao Kiệt, Khuôn Nghiều, Bản Nhầng, Trong đó Nhà nước cung cấp vật liệu, nhân dân bỏ sức lao động để hoàn thành... 100% số hộ dân được sử dụng điện, 70% hộ có nước sạch để sinh hoạt, 10/11 thôn có nhà văn hóa để hội họp...Ông Hoàng Văn Luận, Chủ tịch MTTQ xã Quảng Lạc đã nói vậy. Không chỉ thế, thời gian qua xã Quảng Lạc đã biết tập hợp sức mạnh của nhân dân trên toàn địa bàn. Qua đó, trong 10 năm qua 11 khu dân cư trong xã đã có tiến bộ rõ nét trong xây dựng và phát triển về mọi mặt, ý thức tự chủ của người dân được giác ngộ đã tự giác nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị , nghị quyết của các cấp ủy Đảng và pháp luật của nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo sâu sát của chính quyền các cấp, ban chỉ đạo, vận động cấp ủy, chính...

LSO-Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhân dân xã đã làm được nhiều đường giao thông thôn xóm khang trang sạch đẹp như đường Phai Cải, Nà Quần, Cao Kiệt, Khuôn Nghiều, Bản Nhầng, Trong đó Nhà nước cung cấp vật liệu, nhân dân bỏ sức lao động để hoàn thành… 100% số hộ dân được sử dụng điện, 70% hộ có nước sạch để sinh hoạt, 10/11 thôn có nhà văn hóa để hội họp…
Ông Hoàng Văn Luận, Chủ tịch MTTQ xã Quảng Lạc đã nói vậy. Không chỉ thế, thời gian qua xã Quảng Lạc đã biết tập hợp sức mạnh của nhân dân trên toàn địa bàn. Qua đó, trong 10 năm qua 11 khu dân cư trong xã đã có tiến bộ rõ nét trong xây dựng và phát triển về mọi mặt, ý thức tự chủ của người dân được giác ngộ đã tự giác nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị , nghị quyết của các cấp ủy Đảng và pháp luật của nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo sâu sát của chính quyền các cấp, ban chỉ đạo, vận động cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Quảng Lạc đã triển khai, vận động tuyên truyền cho nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào một cách tích cực, tạo được không khí thi đua sôi nổi trong toàn xã.

Thi đẩy gậy, môn thể thao truyền thống – Ảnh: Việt Thịnh
Ông Luận cho biết thêm, trong giai đoạn 2000-2010 ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã đã triển khai cho 11 Ban vận động của thôn phổ biến tuyên truyền cho các hộ gia đình nắm được mục tiêu chủ trương chính sách để thực hiện và phấn đấu tốt. Với phong trào này tất cả các khối dân cư, đoàn thể đã phát động những phong trào riêng như hội phụ nữ có phong trào gia đình 6 chuẩn mực “giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng gia đình văn hóa”. Đoàn thanh niên của xã phát động phong trào “năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ Quốc”. Hội chữ thập đỏ với phong trào “tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách”…. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân từng bước được cải thiện, công tác phòng chống tệ nạn xã hội luôn được duy trì và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được ổn định. Để động viên khích lệ nhân dân, UBND xã đã bình xét và cấp giấp công nhận các gia đình văn hóa, các khu dân cư tiên tiến, làng văn hóa. Năm 2001 xã có 339/ 757 hộ đạt gia đình văn hóa, 6 khu dân cư tiên tiến. Năm 2007 có 620/836 hộ gia đình văn hóa, 7 khu dân cư tiên tiến, đến năm 2009 có 2 làng đạt văn hóa, 710/880 hộ đạt gia đình văn hóa, 4 khu dân cư tiên tiến. Năm 2010 UBND xã đã khen thưởng 5 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trong công tác xóa đói giảm nghèo UBND xã đã vận động, động viên nhân dân ủng hộ đóng góp quỹ “vì người nghèo”, ngày công lao động, hỗ trợ nhân dân bằng nhiều hình thức như tín chấp với ngân hàng chính sách vay vốn cho các hộ gia đình phát triển kinh tế. Tập huấn chuyển giao KHKT, hỗ trợ cây con, giống, vận chuyển vật liệu xây sửa nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách thuộc chương trình 134, nhà đại đoàn kết cho nhân dân với số tiền hỗ trợ gần 1 tỷ đồng trong đó người dân đóng góp 10.000 ngày công lao động. Năm 2005 xã có 299/ 812 hộ nghèo chiếm tỉ lệ 36,8% nhưng đến năm 2009 giảm xuống còn 25 hộ nghèo, tỉ lệ 2,9%, số hộ nghèo và cận nghèo của xã được vay vốn trên 8 tỷ đồng cho 500 hộ vay để phát triển kinh tế.

Quảng lạc là một xã thuần nông nhưng đã phát huy được sức mạnh của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, thực hiện tốt phong trào thi đua “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sâu rộng từ các thôn bản. Nhân dân đoàn kết, thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh, khắc phục khó khăn, nỗ lực quyết tâm phấn đấu lao động sản xuất. Đời sống bà con ngày càng được cải thiện, tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo xây dựng nếp sống văn minh, phấn đấu xây dựng thôn bản, khu dân cư trong sạch có cuộc sống ấm no hạnh phúc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”.

Đặng Hường