Thứ ba,  29/11/2022

Toàn tỉnh có 112 hộ gia đình thanh niên làm kinh tế giỏi

LSO-Thực hiện phong trào “4 đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến các cơ sở đã tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia phát triển kinh tế. Kết quả, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 112 hộ gia đình thanh niên làm kinh tế giỏi, thu nhập hằng năm từ 50-100 triệu đồng, trong đó có trên 50 hộ riêng thu nhập từ mô hình kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng từ 40-70 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Ngoài ra, hiện nay, toàn tỉnh đã có 25 hợp tác xã thanh niên với tổng số trên 3.000 lao động đã góp phần xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống cho thanh niên khu vực nông...

LSO-Thực hiện phong trào “4 đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến các cơ sở đã tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia phát triển kinh tế.
Kết quả, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 112 hộ gia đình thanh niên làm kinh tế giỏi, thu nhập hằng năm từ 50-100 triệu đồng, trong đó có trên 50 hộ riêng thu nhập từ mô hình kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng từ 40-70 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Ngoài ra, hiện nay, toàn tỉnh đã có 25 hợp tác xã thanh niên với tổng số trên 3.000 lao động đã góp phần xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống cho thanh niên khu vực nông thôn.

Thanh Huyền