Thứ năm,  08/12/2022

Giúp Hội Người mù phát triển tổ chức, chăm sóc đời sống người mù

Ngày 11-5, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 51 ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa VI) về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam.Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, Hội người mù các tỉnh, thành phố trong cả nước, tới dự.Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết nêu rõ: Việc Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị số 51 đã khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người mù nói riêng và người tàn tật nói chung, làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân đối với tổ chức Hội Người mù,và chăm lo giúp đỡ người mù hòa nhập cộng đồng, nhằm bảo đảm an sinh, công bằng và tiến bộ xã hội...Báo cáo tổng kết của Ban Dân vận T.Ư nêu rõ: Sau hơn 20 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã dành sự quan tâm, giúp...

Ngày 11-5, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 51 ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa VI) về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, Hội người mù các tỉnh, thành phố trong cả nước, tới dự.

Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết nêu rõ: Việc Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị số 51 đã khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người mù nói riêng và người tàn tật nói chung, làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân đối với tổ chức Hội Người mù,và chăm lo giúp đỡ người mù hòa nhập cộng đồng, nhằm bảo đảm an sinh, công bằng và tiến bộ xã hội…

Báo cáo tổng kết của Ban Dân vận T.Ư nêu rõ: Sau hơn 20 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã dành sự quan tâm, giúp đỡ người mù về đời sống tinh thần và vật chất, giúp Hội Người mù khắc phục khó khăn để phát triển tổ chức, phát triển hội viên… Hội Người mù Việt Nam đã phối hợp các ngành, địa phương tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người mù. Bản thân người mù nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Hội Người mù Việt Nam hiện có hơn 60 nghìn hội viên, 400 quận, huyện hội và 44 tỉnh, thành hội. Hơn 60% số người mù có việc làm; 30% được vay vốn và 30% hội viên được học nghề…

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị còn có những hạn chế, 19 tỉnh chưa thành lập được Hội Người mù. Một số chính sách đã ban hành đối với Hội Người mù và người mù thực hiện còn thiếu thống nhất…

Hội nghị đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống của người mù và kinh phí, cơ sở vật chất để Hội Người mù các cấp hoạt động hiệu quả; xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa Hội Người mù và MTTQ Việt Nam, các đoàn thể.
Theo Nhandan