Thứ bảy,  03/12/2022

Tập hợp, đoàn kết giới luật sư dưới mái nhà chung

Sáng 12-5, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức kỷ niệm một năm thành lập (12-5-2009 - 12-5-2010). Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện nhiều cơ quan ở T.Ư tới dự.Sau một năm hoạt động, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tập trung cao độ triển khai công tác xây dựng, từng bước kiện toàn tổ chức và cơ chế vận hành của các cơ quan trực thuộc; đồng thời củng cố và kiện toàn tổ chức, hoạt động của các Đoàn Luật sư theo Điều lệ của Liên đoàn. Trong đó đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, và nhất là đạo đức nghề nghiệp luật sư; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho luật sư.Từ những thành công cũng như những mặt còn hạn chế qua một năm hoạt động, Liên đoàn Luật sư Việt Nam xác định thời gian tới bám sát đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Liên đoàn chủ động tham gia xây dựng chiến lược, chính...

Sáng 12-5, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức kỷ niệm một năm thành lập (12-5-2009 – 12-5-2010). Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện nhiều cơ quan ở T.Ư tới dự
.

Sau một năm hoạt động, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tập trung cao độ triển khai công tác xây dựng, từng bước kiện toàn tổ chức và cơ chế vận hành của các cơ quan trực thuộc; đồng thời củng cố và kiện toàn tổ chức, hoạt động của các Đoàn Luật sư theo Điều lệ của Liên đoàn. Trong đó đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, và nhất là đạo đức nghề nghiệp luật sư; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho luật sư.

Từ những thành công cũng như những mặt còn hạn chế qua một năm hoạt động, Liên đoàn Luật sư Việt Nam xác định thời gian tới bám sát đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Liên đoàn chủ động tham gia xây dựng chiến lược, chính sách phát triển đội ngũ luật sư về số lượng; nâng cao trình độ, năng lực, phấn đấu từng bước đưa đội ngũ luật sư Việt Nam có trình độ ngang tầm khu vực và thế giới, góp phần thực hiện thành công cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Theo Nhandan