Thứ tư,  07/12/2022

UBND thành phố Hà Nội cho phép tiếp tục thi công đường Văn Cao – Hồ Tây

Chiều 13-5, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3363/UBND-GT về việc tiếp tục thi công dự án đường Văn Cao - Hồ Tây. Quyết định được đưa ra căn cứ vào việc kiểm tra và biên bản làm việc ngày 12-5 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải Hà Nội với Viện Khảo cổ học, UBND quận Ba Đình, Ban quản lý dự án giao thông đô thị và nhà thầu thi công dự án.Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ, tiếp tục thi công liên tục, an toàn, chất lượng các hạng mục, công việc ngoài phạm vi nhỏ để nghiên cứu, thu thập hiện vật. UBND quận Tây Hồ tiếp tục triển khai khẩn trương công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại thuộc dự án. UBND các quận Ba Đình và Tây Hồ chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp bảo...

Chiều 13-5, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3363/UBND-GT về việc tiếp tục thi công dự án đường Văn Cao – Hồ Tây. Quyết định được đưa ra căn cứ vào việc kiểm tra và biên bản làm việc ngày 12-5 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải Hà Nội với Viện Khảo cổ học, UBND quận Ba Đình, Ban quản lý dự án giao thông đô thị và nhà thầu thi công dự án.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ, tiếp tục thi công liên tục, an toàn, chất lượng các hạng mục, công việc ngoài phạm vi nhỏ để nghiên cứu, thu thập hiện vật. UBND quận Tây Hồ tiếp tục triển khai khẩn trương công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại thuộc dự án. UBND các quận Ba Đình và Tây Hồ chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực, trong thời gian tiến hành nghiên cứu thu thập hiện vật và triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Viện Khảo cổ học, Sở Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, thực hiện thu thập hiện vật trong phạm vi đã phát lộ, xong trước ngày 20-5.
Theo Nhandan