Thứ tư,  07/12/2022

LĐLĐ tỉnh biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2006-2010

Chiều ngày 13/5/2010, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2006-2010 và tổng kết 5 năm phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” lần thứ IV (2005-2009). Tham dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích phong trào Hai giỏiTrong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực. Thể hiện qua 5 phong trào lớn do Công đoàn tổ chức phát động như: Thi đua lao động giỏi với năng suất, chất lượng hiệu quả cao; học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; thi đua phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc...

Chiều ngày 13/5/2010, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2006-2010 và tổng kết 5 năm phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” lần thứ IV (2005-2009). Tham dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trần Ngát, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích phong trào Hai giỏi
Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực. Thể hiện qua 5 phong trào lớn do Công đoàn tổ chức phát động như: Thi đua lao động giỏi với năng suất, chất lượng hiệu quả cao; học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; thi đua phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “xanh, sạch, đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Kết quả, trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn đã khen thưởng 35 cờ, trên 1.000 bằng khen, trên 6.000 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.
Tổng kết thực hiện phong trào thi đua “hai giỏi”, đây là phong trào nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nữ CNVCLĐ trong giai đoạn mới, vừa là mục tiêu, vừa là động lực giúp chị em không ngừng phấn đấu vươn lên. Qua 5 năm triển khai, phong trào đã đạt được hiệu quả thiết thực, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã ghi nhận, biểu dương thành tích của trên 56.668 lượt chị đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi.
Tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể đạt danh hiệu “Hai giỏi”
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngát đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, CNVCLĐ nói chung, chị em phụ nữ nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh: các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng, nâng cao nhận thức cho cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động, đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành việc làm thường xuyên của CNVCLĐ. Tổ chức cho CNVCLĐ đăng ký thi đua, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời làm công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt biểu dương những CNVCLĐ trực tiếp lao động tại cơ sở; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phong trào nữ công. Phối hợp tham gia với cấp ủy Đảng, chính quyền làm tốt công tác đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ, công tác xây dựng Đảng.
Tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước
Hội nghị đã bầu đại biểu đi dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp trên và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Nhân dịp này, Ban tổ chức Hội nghị đã trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể, 3 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 19 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2005-2009. Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo cho ông Hoàng Văn Bát (Chi cục Bảo vệ thực vật Lạng Sơn) đã có thành tích lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước. Đối với phong trào thi đua yêu nước, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 12 cá nhân đã có nhiều thành tích trong giai đoạn 2006-2010.

Thanh Huyền