Thứ năm,  08/12/2022

Cục Thi hành án dân sự biểu dương điển hình tiên tiến

LSO - Ngày 14/5/2010, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2005-2010.Lãnh đạo Cục THADS tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, hàng năm, Cục THADS đã phát động phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành; xây dựng cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến...với các khẩu hiệu: “Cán bộ, công chức cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đẩy lùi lượng việc THA tồn đọng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh”; “Ra sức phấn đấu nâng cao chất lượng công tác,...

LSO – Ngày 14/5/2010, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2005-2010.
Lãnh đạo Cục THADS tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua
Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, hàng năm, Cục THADS đã phát động phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành; xây dựng cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến…với các khẩu hiệu: “Cán bộ, công chức cơ quan THADS tỉnh Lạng Sơn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đẩy lùi lượng việc THA tồn đọng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh”; “Ra sức phấn đấu nâng cao chất lượng công tác, xây dựng thể chế và đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu về việc và tiền, nâng cao ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Phát huy đoàn kết, xiết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nỗ lực đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”… Công tác thi đua khen thưởng thực sự đã trở thành động lực động viên cán bộ, công chức vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu trong công tác. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp và kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.
Sau 5 năm triển khai thực hiện, nhiều tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác THADS: 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của ngành Tư pháp; 9 lượt tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc; 5 tập thể, 7 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng bằng khen; 1 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp…
Nhân dịp này, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 27 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2010.

Minh Thảo