Thứ bảy,  03/12/2022

Liên minh HTX biểu dương điển hình tiên tiến

LSO - Ngày 14/5/2010, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV và tổng kết hai phong trào thi đua của liên minh HTX Việt Nam. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Huy Thái, Trưởng Ban thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, các đại biểu HTX điển hình tiên tiến, các doanh nghiệp thành viên. Lãnh đạo liên minh HTX tặng giấy khen, bằng khen cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.5 năm qua phong trào thi đua yêu nước trong khu vực kinh tế tập thể đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phong trào kinh tế, HTX tiếp tục được củng cố, thu hút nhiều lao động có việc làm ổn định, làm thay đổi cuộc sống của xã viên, giữ gìn ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến góp phần thiết thực vào việc...

LSO – Ngày 14/5/2010, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV và tổng kết hai phong trào thi đua của liên minh HTX Việt Nam. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Huy Thái, Trưởng Ban thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, các đại biểu HTX điển hình tiên tiến, các doanh nghiệp thành viên.
Lãnh đạo liên minh HTX tặng giấy khen, bằng khen cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
5 năm qua phong trào thi đua yêu nước trong khu vực kinh tế tập thể đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phong trào kinh tế, HTX tiếp tục được củng cố, thu hút nhiều lao động có việc làm ổn định, làm thay đổi cuộc sống của xã viên, giữ gìn ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến góp phần thiết thực vào việc xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới và hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, xã viên, người lao động của Liên minh HTX Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới kinh tế tập thể của tỉnh cần tập trung vào một số vấn đề như: tập trung củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các HTX, đổi mới hoạt động theo hướng tập trung; củng cố phát triển mô hình HTX ở khu vực nông thôn, biên giới theo hướng đa ngành, đa nghề nhằm khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho xã viên và người lao động hiểu rõ về Luật HTX; tăng cường phát triển quan hệ hợp tác về kinh tế giữa HTX với doanh nghiệp, kinh tế hộ gia đình trong và ngoài tỉnh…
Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng của Liên minh HTX đã trao bằng khen, giấy khen cho 8 tập thể và 11 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời bầu ra 1 tập thể tham dự Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh, 2 tập thể tham dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 3.

Đỗ Hoạt