Thứ tư,  07/12/2022

Tăng trợ cấp cho cán bộ làm công tác DS – KHHGÐ

Quyết định 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí giải quyết chế độ đối với cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) xã, phường, thị trấn phải nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức. Quyết định này có ý nghĩa rất to lớn, đó là sự ghi nhận, đóng góp của họ với công tác DS-KHHGĐ trong thời gian qua.Ngày 6-5-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 612/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí giải quyết chế độ đối với cán bộ DS-KHHGĐ xã, phường, thị trấn phải nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức. Theo đó, một cán bộ chuyên trách (CBCT) dân số phải nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức sẽ được hỗ trợ ở mức 350.000 đồng/năm công tác. TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Dân số cho biết, trong thời gian cuối năm 2007 và năm 2008, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em, đưa lĩnh vực DS-KHHGĐ về ngành y tế, Bộ Y tế đã xây...

Quyết định 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí giải quyết chế độ đối với cán bộ dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) xã, phường, thị trấn phải nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức. Quyết định này có ý nghĩa rất to lớn, đó là sự ghi nhận, đóng góp của họ với công tác DS-KHHGĐ trong thời gian qua.

Ngày 6-5-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 612/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí giải quyết chế độ đối với cán bộ DS-KHHGĐ xã, phường, thị trấn phải nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức. Theo đó, một cán bộ chuyên trách (CBCT) dân số phải nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức sẽ được hỗ trợ ở mức 350.000 đồng/năm công tác. TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Dân số cho biết, trong thời gian cuối năm 2007 và năm 2008, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em, đưa lĩnh vực DS-KHHGĐ về ngành y tế, Bộ Y tế đã xây dựng các văn bản hướng dẫn về tổ chức bộ máy của ngành DS-KHHGĐ. Theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25-4-2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ: Tuyến Trung ương có Tổng cục DS-KHHGĐ, tuyến tỉnh có Chi cục DS-KHHGĐ, tuyến huyện có Trung tâm DS-KHHGĐ và tuyến xã có CBCT DS-KHHGĐ. Tiếp đó, ngày 14-5-2008, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 05/2008/TT-BYT, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ ở địa phương. Tại tuyến xã, trước đây theo Nghị định số 121 của Chính phủ, cán bộ chuyên trách dân số, gia đình và trẻ em là một chức danh thuộc UBND xã. Hiện nay, theo Thông tư 05, CBCT dân số được chuyển về trạm y tế xã và là một viên chức thuộc trạm y tế xã và khi muốn được chuyển thành viên chức, đương nhiên phải có các tiêu chuẩn kèm theo. Thông tư 05 có đưa ra năm tiêu chuẩn để CBCT dân số trở thành viên chức của trạm y tế xã. Tuy nhiên, vừa qua, khi rà soát lại đội ngũ CBCT dân số tuyến xã, phường, thị trấn, chỉ có khoảng 30% số CBCT đạt năm tiêu chuẩn trên. 70% số còn lại không đủ tiêu chuẩn, phần lớn không đạt chỉ tiêu về bằng cấp hoặc quá tuổi.

Công tác DS-KHHGĐ trong thời gian vừa qua đã đạt được những thành công tốt đẹp. Theo TS Dương Quốc Trọng, có nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân cơ bản là xây dựng được hệ thống CBCT xã, phường và cộng tác viên (CTV) dân số ở khắp các thôn, xóm, bản, làng, cụm dân cư… Đội ngũ này đóng một vai trò quan trọng góp phần lập nên thành tích công tác DS-KHHGĐ trong thời gian vừa qua. Nay vì những lý do khác nhau, họ không đạt được tiêu chuẩn để trở thành viên chức, vì vậy Bộ Y tế đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có một chế độ đãi ngộ phù hợp để ghi nhận những cố gắng nỗ lực của họ trong suốt thời gian qua và để phần nào động viên họ. Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Nguyễn Thị Huê cho biết, Quyết định 612 là sự quan tâm, động viên kịp thời đối với đội ngũ CBCT ở cơ sở. Thái Bình hiện có 286 CBCT thì có tới 60% không đủ chuẩn để tuyển thành viên chức trạm y tế xã, trong số họ, có người làm công tác dân số tới 16 năm. Năm 2009, Thái Bình đã có chế độ trợ cấp một lần cho 59 CBCT (nữ từ 50 tuổi trở lên và nam từ 55 tuổi trở lên, nghỉ từ năm 2008) phải nghỉ do sắp xếp lại tổ chức với mức hỗ trợ một tháng lương cơ bản/năm công tác. Để bảo đảm cho công tác dân số ở cơ sở không bị gián đoạn, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tuyển dụng cán bộ đủ chuẩn đan xen với gần 70 CBCT không đạt chuẩn. Hiện Chi cục đã có 23 cán bộ biên chế và ba cán bộ hợp đồng. Mỗi trung tâm dân số có sáu biên chế, bảo đảm điều kiện hoạt động cho công tác dân số ở tuyến huyện. Cùng đó, tỉnh cũng đã hỗ trợ thêm cho mỗi CTV dân số 50.000 đồng/tháng, ngoài kinh phí hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia. Chị Tạ Thu Hiền, CBCT xã Nga My, huyện Phú Bình, Thái Nguyên hồ hởi tâm sự: “Tôi là người gắn bó với công tác dân số 17 năm phải nghỉ đợt này, tuy nhiên rất mong những người kế cận trong thời gian tới được động viên, quan tâm và được hưởng xứng đáng với công sức của mình. Mong các cấp đảng ủy, chính quyền coi công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận không thể thiếu như trong cơ thể con người, cần được chăm sóc, chăm chút hơn. Công tác dân số có mối liên quan rất lớn đến phát triển kinh tế – xã hội, đến các vấn đề an sinh xã hội. Nếu các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ, ngành không thấy được vai trò quan trọng và không có sự quan tâm đến công tác này, thì ngành dân số không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình”.
Theo Nhandan