Thứ hai,  05/12/2022

Nỗ lực giảm đói nghèo

LHQ cho biết, nhiều nước trên thế giới, đã đạt kết quả tích cực trong xóa đói, giảm nghèo. Trong mười năm qua, tại châu Á có hàng chục triệu người thoát nghèo. Ấn tượng nhất là Việt Nam.Cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền y tế, giáo dục, quyền lương thực, xóa đói, giảm nghèo... Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam đã về đích trước thời hạn một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ mức 58% năm 1993 xuống còn 8% vào cuối năm 2004 (theo chuẩn nghèo cũ). Giai đoạn 2001-2005, Việt Nam huy động khoảng 40.950 tỷ đồng cho xóa đói, giảm nghèo. Giai đoạn 2006-2010, Chính phủ đầu tư khoảng 62.000 tỷ đồng cho mục tiêu này, nhằm giảm số hộ nghèo trên cả nước xuống còn 15% (theo chuẩn nghèo mới).Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ (FAO) cho biết, cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính vừa qua đang đe dọa đẩy lùi những thành tựu trong lĩnh vực giảm đói nghèo....

LHQ cho biết, nhiều nước trên thế giới, đã đạt kết quả tích cực trong xóa đói, giảm nghèo. Trong mười năm qua, tại châu Á có hàng chục triệu người thoát nghèo. Ấn tượng nhất là Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền y tế, giáo dục, quyền lương thực, xóa đói, giảm nghèo… Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam đã về đích trước thời hạn một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ mức 58% năm 1993 xuống còn 8% vào cuối năm 2004 (theo chuẩn nghèo cũ). Giai đoạn 2001-2005, Việt Nam huy động khoảng 40.950 tỷ đồng cho xóa đói, giảm nghèo. Giai đoạn 2006-2010, Chính phủ đầu tư khoảng 62.000 tỷ đồng cho mục tiêu này, nhằm giảm số hộ nghèo trên cả nước xuống còn 15% (theo chuẩn nghèo mới).

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ (FAO) cho biết, cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính vừa qua đang đe dọa đẩy lùi những thành tựu trong lĩnh vực giảm đói nghèo. Theo FAO, thế giới đang cần khoảng 44 tỷ USD viện trợ phát triển chính thức (ODA) để phát triển sản xuất nông nghiệp ở những nước nghèo. FAO đã phát động chiến dịch chống đói nghèo, mang tên “Dự án một tỷ người đói”, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đưa một tỷ người thoát khỏi đói nghèo.
Theo Nhandan