Thứ bảy,  03/12/2022

Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành: Đào tạo nghề cho trên 300 lao động địa phương

LSO- Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho Nhà máy Xi măng Đồng Bành vận hành sản xuất thử vào giữa tháng 6/2010, Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành đã gấp rút đào tạo nghề cho 305 lao động địa phương. Công ty đã đa dạng hoá các loại hình đào tạo tại chỗ, gửi đào tạo tại các trường chuyên ngành, nội dung đào tạo gồm về: công nghệ lò, cơ khí, vận hành điện nước, vận hành các băng tải nguyên liệu trong nhà máy và những nghề liên quan như: tiếp thị, quản lý... Hướng ưu tiên của công ty là lựa chọn con em các dân tộc địa phương, đảm bảo cho các đối tượng bị thu hồi đất giải phóng mặt bằng nhà máy có công ăn việc làmĐào tạo công nhân điện tại Nhà máy Xi măng Đồng BànhCho đến nay, công nhân được đào tạo nghề đã được thực hành, làm quen ngay từ khâu bàn giao, vận hành thử để tiến hành sản xuất ngay khi bàn giao nhà...

LSO- Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho Nhà máy Xi măng Đồng Bành vận hành sản xuất thử vào giữa tháng 6/2010, Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành đã gấp rút đào tạo nghề cho 305 lao động địa phương.

Công ty đã đa dạng hoá các loại hình đào tạo tại chỗ, gửi đào tạo tại các trường chuyên ngành, nội dung đào tạo gồm về: công nghệ lò, cơ khí, vận hành điện nước, vận hành các băng tải nguyên liệu trong nhà máy và những nghề liên quan như: tiếp thị, quản lý… Hướng ưu tiên của công ty là lựa chọn con em các dân tộc địa phương, đảm bảo cho các đối tượng bị thu hồi đất giải phóng mặt bằng nhà máy có công ăn việc làm
Đào tạo công nhân điện tại Nhà máy Xi măng Đồng Bành

Cho đến nay, công nhân được đào tạo nghề đã được thực hành, làm quen ngay từ khâu bàn giao, vận hành thử để tiến hành sản xuất ngay khi bàn giao nhà máy.Nguyễn Đông Bắc