Thứ hai,  05/12/2022

Xã Chi Lăng: 160 hộ gia đình hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi

LSO- Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, chính quyền xã về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng hệ số sử dụng đất, thực hiện cánh đồng 50 triệu đồng/ha, hội LHPN xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng) đã triển khai chỉ đạo điểm tại 3 chi hội thuộc thôn Làng Càng, Làng Ngũa, Đồng Ngầu có 65/86 hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện. Với sự năng động, sáng tạo của chị em đã quyết tâm thực hiện mô hình chuyển đổi luân canh về các loại cây như lúa, dưa hấu, khoai tây, rau mầu. Qua tổng kết, mô hình đã được nhân rộng triển khai đến toàn thể các chi hội và hội viên phụ nữ trong xã thực hiện và đạt được hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực, nhiều chị em đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay đã có 160 hộ gia đình hội viên phụ nữ được công nhận làm kinh tế giỏi, tăng 31 hộ so với năm...

LSO- Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, chính quyền xã về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng hệ số sử dụng đất, thực hiện cánh đồng 50 triệu đồng/ha, hội LHPN xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng) đã triển khai chỉ đạo điểm tại 3 chi hội thuộc thôn Làng Càng, Làng Ngũa, Đồng Ngầu có 65/86 hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện.

Với sự năng động, sáng tạo của chị em đã quyết tâm thực hiện mô hình chuyển đổi luân canh về các loại cây như lúa, dưa hấu, khoai tây, rau mầu. Qua tổng kết, mô hình đã được nhân rộng triển khai đến toàn thể các chi hội và hội viên phụ nữ trong xã thực hiện và đạt được hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực, nhiều chị em đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay đã có 160 hộ gia đình hội viên phụ nữ được công nhận làm kinh tế giỏi, tăng 31 hộ so với năm 2005.Phong Linh