Thứ ba,  29/11/2022

Hà Nội đẩy mạnh công tác chăm sóc các đối tượng chính sách

Tiến tới kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2010), TP Hà Nội đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng các chính sách ưu đãi với những người có công với cách mạng và vận động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tăng cường hơn nữa cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện chính sách với những người có công; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa và xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng, cố ý làm sai trong lĩnh vực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.Thành phố đẩy mạnh công tác chăm sóc đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng thông qua việc thăm hỏi, tặng quà; tập trung rà soát lại các gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, lập danh sách từng hộ trên cơ sở phân tích cụ thể hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo để có kế hoạch và biện pháp hỗ trợ phù...

Tiến tới kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2010), TP Hà Nội đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng các chính sách ưu đãi với những người có công với cách mạng và vận động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tăng cường hơn nữa cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện chính sách với những người có công; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa và xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng, cố ý làm sai trong lĩnh vực thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Thành phố đẩy mạnh công tác chăm sóc đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng thông qua việc thăm hỏi, tặng quà; tập trung rà soát lại các gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, lập danh sách từng hộ trên cơ sở phân tích cụ thể hoàn cảnh, nguyên nhân nghèo để có kế hoạch và biện pháp hỗ trợ phù hợp; điều tra lập danh sách con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm; ưu tiên hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho con thương binh, liệt sĩ từ nguồn vốn vay quốc gia, chính sách hỗ trợ đi xuất khẩu lao động…

Nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hà Nội phấn đấu hoàn thành xóa nghèo cho 352 hộ chính sách trước ngày 10-10-2010, hỗ trợ 600 gia đình người có công được cải thiện chỗ ở, giải quyết thủ tục cho 60.000 lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi và 1.000 hộ nghèo vay vốn nuôi bò sinh sản, dạy nghề ngắn hạn cho 3.500 người nghèo, khuyết tật…
Theo Nhandan