Thứ hai,  05/12/2022

Hữu Lũng: ủng hộ các loại quỹ được hơn 1,5 tỷ đồng

LSO- Trong 5 năm qua, huyện Hữu Lũng đã phát động các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ được hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, quỹ hỗ trợ nông dân vận động được 676.433 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa được 751 triệu đồng; quỹ bảo trợ trẻ em được 351 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện Hữu Lũng đã xây dựng được 10 nhà tình nghĩa, sửa chữa 46 nhà cho các gia đình chính sách trị giá 652 triệu đồng (tỉnh cấp 162 triệu đồng, địa phương, người dân đóng góp 490 triệu đồng); xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ; mở các lớp dạy nghề cho nông dân, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động có thời hạn ra nước ngoài… góp phần giảm tỷ lệ hộ đói, nghèo của toàn huyện xuống còn 15,87% theo tiêu chí...

LSO- Trong 5 năm qua, huyện Hữu Lũng đã phát động các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ được hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong đó, quỹ hỗ trợ nông dân vận động được 676.433 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa được 751 triệu đồng; quỹ bảo trợ trẻ em được 351 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện Hữu Lũng đã xây dựng được 10 nhà tình nghĩa, sửa chữa 46 nhà cho các gia đình chính sách trị giá 652 triệu đồng (tỉnh cấp 162 triệu đồng, địa phương, người dân đóng góp 490 triệu đồng); xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ; mở các lớp dạy nghề cho nông dân, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động có thời hạn ra nước ngoài… góp phần giảm tỷ lệ hộ đói, nghèo của toàn huyện xuống còn 15,87% theo tiêu chí mới.

Thanh Hòa