Thứ ba,  29/11/2022

Trên 84% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã

LSO- Thực hiện khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu” và “12 điều y đức” của Công đoàn ngành y tế, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của ngành. Mạng lưới y tế, các công trình y tế ngày càng được củng cố, phát triển và đã được đầu tư nâng cấp sửa chữa và xây mới. Đến nay toàn tỉnh có 100% số xã có trạm y tế, trong đó trên 84% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã và 75% trạm y tế xã có bác sĩ. Tiêu biểu trong hoạt động phong trào của ngành cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn ngành Y tế ghi nhận một số đơn vị tiêu biểu như: Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình, huyện Bình Gia, Bệnh viện Y học cổ...

LSO- Thực hiện khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu” và “12 điều y đức” của Công đoàn ngành y tế, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của ngành.


Mạng lưới y tế, các công trình y tế ngày càng được củng cố, phát triển và đã được đầu tư nâng cấp sửa chữa và xây mới. Đến nay toàn tỉnh có 100% số xã có trạm y tế, trong đó trên 84% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã và 75% trạm y tế xã có bác sĩ. Tiêu biểu trong hoạt động phong trào của ngành cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn ngành Y tế ghi nhận một số đơn vị tiêu biểu như: Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình, huyện Bình Gia, Bệnh viện Y học cổ truyền…


Phong Linh