Thứ tư,  07/12/2022

Ủng hộ gần 738 triệu đồng cho đề án "Giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát"

LSO- Thực hiện đề án “giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lạng Sơn, LĐLĐ thành phố đã triển khai và vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các doanh nghiệp trên địa bàn quyên góp, ủng hộ được gần 738 triệu đồng. Số tiền trên đã được dùng để xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Từ năm 2006 đến nay, từ nguồn đóng góp này đã xây dựng và bàn giao được 30 ngôi nhà cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, trong đó có 2 hộ là gia đình đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Ngoài phong trào này, trong 5 năm qua, LĐLĐ thành phố còn chỉ đạo các CĐCS tích cực vận động cán bộ, CNVCLĐ tham gia mua công trái chính phủ được trên 600 triệu đồng, ủng hộ “quỹ hỗ trợ nông dân” được trên 143 triệu đồng và các loại quỹ nhân đạo từ thiện được trên 1 tỷ...

LSO- Thực hiện đề án “giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lạng Sơn, LĐLĐ thành phố đã triển khai và vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các doanh nghiệp trên địa bàn quyên góp, ủng hộ được gần 738 triệu đồng. Số tiền trên đã được dùng để xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố.


Từ năm 2006 đến nay, từ nguồn đóng góp này đã xây dựng và bàn giao được 30 ngôi nhà cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, trong đó có 2 hộ là gia đình đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Ngoài phong trào này, trong 5 năm qua, LĐLĐ thành phố còn chỉ đạo các CĐCS tích cực vận động cán bộ, CNVCLĐ tham gia mua công trái chính phủ được trên 600 triệu đồng, ủng hộ “quỹ hỗ trợ nông dân” được trên 143 triệu đồng và các loại quỹ nhân đạo từ thiện được trên 1 tỷ đồng.


Thanh Huyền