Thứ bảy,  03/12/2022

Đoàn phường Chi Lăng tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

LSO- Tối ngày 19/5/2010 Đoàn phường Chi Lăng đã tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2010 Trước khi vào buổi giao lưu, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã cùng nhau ôn lại thân thế sự nghiệp cũng như những cống hiến to lớn của Bác, đồng thời nói lên ý nghĩa thời đại sâu sắc của tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam; cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam... Các tiết mục văn nghệ kỷ niệm Ngày sinh Bác HồBuổi giao lưu văn nghệ đã diễn ra sôi nổi với những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên các khối phố, đơn vị, trường học về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức HCM, nhằm khích lệ, động viên thanh niên tích cực học tập tu dưỡng phấn đấu và rèn luyện theo tấm gương đạo đức...

LSO- Tối ngày 19/5/2010 Đoàn phường Chi Lăng đã tổ chức giao lưu văn nghệ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 19/5/2010

Trước khi vào buổi giao lưu, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã cùng nhau ôn lại thân thế sự nghiệp cũng như những cống hiến to lớn của Bác, đồng thời nói lên ý nghĩa thời đại sâu sắc của tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam; cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…

Các tiết mục văn nghệ kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Buổi giao lưu văn nghệ đã diễn ra sôi nổi với những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên các khối phố, đơn vị, trường học về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức HCM, nhằm khích lệ, động viên thanh niên tích cực học tập tu dưỡng phấn đấu và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây cũng là cơ hội để các đoàn viên thanh niên giao lưu học hỏi, thiết lập và tăng cường tình đoàn kết gắn bó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đoàn để đoàn viên thanh niên cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Thanh Hòa