Thứ năm,  08/12/2022

Chi Lăng gần 80 nghìn con gia súc, gia cầm được tiêm phòng

LSO- Từ đầu năm đến giữa tháng 5/2010, do làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh, tại huyện Chi Lăng không xảy ra các dịch bệnh lớn trên gia súc, gia cầm như: lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm.... Tổng số gia súc, gia cầm được tiêm phòng là 79.234 con, trong đó đàn trâu bò được tiêm phòng các loại bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng, tiên mao trùng là 9.988 con; tổng số gia cầm được tiêm phòng là 32.651 con; tổng số lợn được tiêm phòng là 6.595 con. Trạm Thú y huyện đã tổ chức được 4 cuộc tập huấn theo dự án VAHIP cho gần 150 lượt cán bộ, nhân viên thú y. Đặc biệt, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay trạm đang triển khai tiêm phòng 30.000 liều thuốc phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc của 16 xã, thị trấn trên địa...

LSO- Từ đầu năm đến giữa tháng 5/2010, do làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh, tại huyện Chi Lăng không xảy ra các dịch bệnh lớn trên gia súc, gia cầm như: lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm….

Tổng số gia súc, gia cầm được tiêm phòng là 79.234 con, trong đó đàn trâu bò được tiêm phòng các loại bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng, tiên mao trùng là 9.988 con; tổng số gia cầm được tiêm phòng là 32.651 con; tổng số lợn được tiêm phòng là 6.595 con. Trạm Thú y huyện đã tổ chức được 4 cuộc tập huấn theo dự án VAHIP cho gần 150 lượt cán bộ, nhân viên thú y. Đặc biệt, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay trạm đang triển khai tiêm phòng 30.000 liều thuốc phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc của 16 xã, thị trấn trên địa bàn.

Hoàng Huy