Thứ bảy,  03/12/2022

Giải ngân 3,66 tỷ đồng dự án khuôn viên tượng đài và tu sửa, tôn tạo Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri

LSO- Tính đến cuối tháng 5/2010, dự án khuôn viên tượng đài và tu sửa, tôn tạo nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri, huyện Văn Quan đang được chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Toàn bộ dự án được chia làm 5 gói thầu, đến nay tổng khối lượng thi công đạt trên 60%, chủ đầu tư đã tiến hành giải ngân được 3,66 tỉ đồng, trong đó giải ngân khối lượng xây lắp là 1,66 tỷ đồng, tạm ứng làm tượng đài 2 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Lộc đang tập trung mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào đầu tháng...

LSO- Tính đến cuối tháng 5/2010, dự án khuôn viên tượng đài và tu sửa, tôn tạo nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri, huyện Văn Quan đang được chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Toàn bộ dự án được chia làm 5 gói thầu, đến nay tổng khối lượng thi công đạt trên 60%, chủ đầu tư đã tiến hành giải ngân được 3,66 tỉ đồng, trong đó giải ngân khối lượng xây lắp là 1,66 tỷ đồng, tạm ứng làm tượng đài 2 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Lộc đang tập trung mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào đầu tháng 8/2010.


Công Quân