Thứ hai,  05/12/2022

Khó khăn trong công tác thanh, kiểm tra ATVSTP

LSO- Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) nhiều năm nay đã được ngành y tế chú trọng quan tâm triển khai thực hiện đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Bằng những hoạt động thiết thực như giám sát, thanh tra kiểm tra và thường xuyên tổ chức tuyên truyền về kiến thức ATVSTP tới mọi người dân trên địa bàn, đặc biệt đối với đội ngũ lao động trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. Nhận thức của người dân về công tác này đã có những chuyển biến đáng kể. Người tiêu dùng đã có ý thức trong việc lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn, bảo quản thực phẩm an toàn và chế biến thực phẩm an toàn nhằm bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra vệ sinh ATTPĐể đạt được những kết quả này, có một phần đóng góp không nhỏ của hoạt động thanh tra, kiểm tra ATVSTP. Công tác này đang từng bước thay đổi đem lại hiệu quả và sự chủ động trong việc tổ chức hoạt động của ngành y tế, đặc...

LSO- Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) nhiều năm nay đã được ngành y tế chú trọng quan tâm triển khai thực hiện đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Bằng những hoạt động thiết thực như giám sát, thanh tra kiểm tra và thường xuyên tổ chức tuyên truyền về kiến thức ATVSTP tới mọi người dân trên địa bàn, đặc biệt đối với đội ngũ lao động trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. Nhận thức của người dân về công tác này đã có những chuyển biến đáng kể. Người tiêu dùng đã có ý thức trong việc lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn, bảo quản thực phẩm an toàn và chế biến thực phẩm an toàn nhằm bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra vệ sinh ATTP

Để đạt được những kết quả này, có một phần đóng góp không nhỏ của hoạt động thanh tra, kiểm tra ATVSTP. Công tác này đang từng bước thay đổi đem lại hiệu quả và sự chủ động trong việc tổ chức hoạt động của ngành y tế, đặc biệt là trong năm 2010, việc chủ đông thực hiện triển khai các hoạt động của đội thanh, kiểm tra liên ngành của huyện đã được giao lại cho ngành y tế chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện ra quyết định thành lập đoàn thanh, kiểm tra do cán bộ y tế làm trưởng đoàn. Đây là một nét mới trong công tác tổ chức các hoạt động thanh, kiểm tra ATVSTP, tuy nhiên ở đó cũng đem lại thách thức mới cho ngành y tế.
Trước thời điểm diễn ra tháng hành động vì chất lượng ATVSTP, ngành y tế đã tổ chức tập huấn công tác thanh, kiểm tra cho các cán bộ chủ chốt phụ trách công tác ATVSTP của tuyến huyện, thanh phố. Trong các lớp tập huấn này đã chuyển tải các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về ATVSTP; Quy trình thanh, kiểm tra ATVSTP, các bước tiến hành xử lý xử phạt đối với cơ sở vi phạm quy định của Nhà nước về bảo đảm chất lượng ATVSTP. Qua thực tế triển khai các hoạt động trong Tháng hành động ATVSTP đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động thanh, kiểm tra được chủ động hơn, chất lượng của các cuộc thanh, kiểm tra được nâng lên. Tuy nhiên cũng bộc lộ những tồn tại không nhỏ trong công tác thanh, kiểm tra do cán bộ y tế không có thẩm quyền xử lý xử phạt vi phạm hành chính nên chưa thể xử phạt kịp thời mang tính răn đe cao. Trước đây trưởng đoàn thanh, kiểm tra ATVSTP huyện do đơn vị quản lý thị trường địa bàn đảm nhiệm, qua đó có thể xử lý xử phạt kịp thời các cơ sở vi phạm. Ngoài ra, cán bộ ngành y tế cùng còn nhiều bỡ ngỡ trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác thanh, kiểm tra ATVSTP.
Theo kết quả làm việc của đoàn thanh, kiểm tra liên ngành của tỉnh với ban chỉ đạo liên ngành về ATVSTP một số huyện trọng điểm cho thấy, đại đa số các đội thanh, kiểm tra liên ngành của huyện đều có những tồn tại chung. Đặc biệt đến hết tháng hành động còn có huyện chưa tiến hành xử phạt đối với cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm vi phạm. Qua đó chưa thể hiện đảm bảo được tính răn đe trong quá trình thanh kiểm tra. Kinh nghiệm của số ít huyện cho thấy việc triển khai thực hiện thanh, kiểm tra ATVSTP đã có sự quan tâm cụ thể bằng hành động của ban chỉ đạo của huyện, theo đó chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, thị trấn có tránh nhiệm tham gia cùng đội thanh, kiểm tra liên ngành của huyện trong việc xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm quy định về ATVSTP. Cơ sở vi phạm thuộc địa bàn xã nào thì chủ tịch uỷ ban nhân dân xã đó có tránh nhiệm ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Đối với đội thanh, kiểm tra liên ngành có tránh nhiệm thực hiện tham mưu và lập đầy đủ hồ sơ vi phạm lên chủ tịch uỷ ban nhân dân xã ngay sau khi phát hiện vi phạm về ATVSTP của các cơ sở sản xuất kinh doanh, trình UBND xã ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên việc thực hiện các quy định, quy trình trong xử phạt vi phạm hành chính trong đội ngũ cán bộ y tế còn gặp rất nhiều hạn chế. Mức độ xử phạt hành chính cần phải vừa đảm bảo hợp tình, hợp lý và có tính khả thi cao khi ra quyết định xử phạt đòi hỏi người cán bộ y tế không những cần có trình độ năng lực mà cần có kinh nghiệm trong công tác này. Hiện nay đa số lực lượng cán bộ y tế phụ trách công tác ATVSTP tuyến huyện còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Để đáp ứng và thực hiện có hiệu quả những mục tiêu trong công tác ATVSTP, đòi hỏi ngành y tế cần có những giải pháp cấp bách cụ thể nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ phụ trách; tham mưu cho cấp có thẩm quyền, ngành chức năng cùng tham gia thực hiện công tác bảo đảm ATVSTP, tạo sự đoàn kết nhất trí thực hiện đồng bộ các hoạt động đảm bảo ATVSTP góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân.Đỗ Tuấn