Thứ hai,  05/12/2022

Phong trào thi đua 2 giỏi trong nữ CNVCLĐ huyện Cao Lộc

LSO- Trong những năm qua, phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động thực sự đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Thông qua phong trào, nữ CNVCLĐ nói chung, nữ CNVCLĐ huyện Cao Lộc nói riêng ngày càng trưởng thành, phát huy mạnh mẽ chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.LĐLĐ huyện Cao Lộc có 4.170 CNVCLĐ, trong đó, lao động nữ có số lượng đông đảo 2.418 người, chiếm 58%, hầu hết họ có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Trong thi đua “Giỏi việc nước”, các chị đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị; thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề. Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững...

LSO- Trong những năm qua, phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động thực sự đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Thông qua phong trào, nữ CNVCLĐ nói chung, nữ CNVCLĐ huyện Cao Lộc nói riêng ngày càng trưởng thành, phát huy mạnh mẽ chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

LĐLĐ huyện Cao Lộc có 4.170 CNVCLĐ, trong đó, lao động nữ có số lượng đông đảo 2.418 người, chiếm 58%, hầu hết họ có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Trong thi đua “Giỏi việc nước”, các chị đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị; thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề. Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Ở mỗi cương vị công tác, các chị đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trung thành với Đảng, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới. Phát huy bản chất của người phụ nữ Việt Nam: tận tụy, cần cù, giàu đức tính hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, đông đảo nữ CNVCLĐ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điển hình như ngành Giáo dục-Đào tạo có tỷ lệ nữ cao nhất, chiếm 86%. Các chị đã góp phần to lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tính đến nay, đã có 114/128 chị là cán bộ quản lý từ phó phòng, phó hiệu trưởng trở lên. Từ năm 2005-2009, toàn ngành có 3.556 lượt cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, danh hiệu “Hai giỏi”; 320 lượt cán bộ, giáo viên được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở; 42 lượt giáo viên được công nhận giáo viên giỏi, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Thông qua phong trào đã có nhiều gương tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Hoạt động TDTT ở công đoàn cơ sở huyện Cao Lộc
Ảnh: D.C

Nữ CNVCLĐ ngành y tế đã tập trung thực hiện các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc. Nhờ vậy, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Nhiều chị đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, được bổ nhiệm giữ cương vị trọng trách cao của ngành. Hiện nay, có 1 chị là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, 12 chị là Trạm trưởng y tế xã, hàng năm có trên 70% nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nữ cán bộ công chức làm công tác Đảng, mặt trận, các đoàn thể chính trị, hội nghề nghiệp luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, sâu sát cơ sở. Trong khối hành chính sự nghiệp, nữ CNVC đã tích cực cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Có thể nói: dù ở bất cứ vị trí công tác nào, nữ CNVCLĐ huyện Cao Lộc đều phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Điều đó được thể hiện: có 5 chị tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, 10 chị là lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng chuyên môn…
Cùng với đó, để làm tròn bổn phận với gia đình, nhiều chị đã sắp xếp thời gian hợp lý, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, vừa xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no và hạnh phúc. Rất nhiều gia đình nữ CNVCLĐ sống có nề nếp, gia phong, tham gia xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư, tạo được mối quan hệ thân ái, đoàn kết, là tấm gương sáng ở địa phương. Trên 80% gia đình nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu gia đình văn hóa..
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã giúp nữ CNVCLĐ thực hiện hài hòa hai chức năng: người lao động, người vợ, người mẹ trong gia đình. Trong 5 năm, từ năm 2005-2009, đã có 8.597 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 8 tập thể, 5 cá nhân được Tổng LĐLĐ tặng bằng khen; 25 tập thể, 28 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen …

Đức Anh